Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2014 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de 70's Cycle Run Classic Sprint op zondag 7 september 2014 - vervanging besluit van 10 juni 2014

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de 70's Cycle Run Classic Sprint op zondag 7 september 2014 - vervanging besluit van 10 juni 2014

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

Zitting van 19 augustus 2014

 

AANWEZIG:

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter; Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Rita DE CONINCK, Bob D'HAESELEER, schepenen ;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de 70's Cycle Run Classic Sprint op zondag 7 september 2014 - vervanging besluit van 10 juni 2014.

 

Het college,

 

Gelet op zijn beslissing van 10 juni 2014 houdende tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de 70's Cycle Run Classic Sprint op zondag 7 september 2014;

Gelet op het advies van de politie dd. 5 augustus 2014 (= erratum advies dd.24/03/2014);

 

Overwegende dat het tijdelijk politiereglement ter zake dient te worden vervangen; 

 

ln vervanging van zijn bovenvermelde beslissing dd. 10 juni 2014;

 

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de 70's Cycle Run Classic Sprint op zondag 7 september 2014:

 

Artikel 1 - Parkeerverbod

1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

  • Ringlaan, tussen de lndustrielaan en Nieuwendorpe
  • Nieuwendorpe, vanaf huisnummer 47 tot en met de lndustrielaan.

1.2.Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3. Deze maatregel is van toepassing op zondag 7 september 2014 van 8.00 uur tot 20.00 uur.

 

Artikel 2 - Omleidinq

2.1.De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle voertuigen:

  • Ringlaan, tussen de lndustrielaan en Nieuwendorpe
  • Nieuwendorpe, vanaf huisnummer 47 tot en met de lndustrielaan.

2.2.Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3, C31 en F45.

2.3.Er wordt een omleiding voorzien vanaf het kruispunt Ringlaan/lndustrielaan - lndustrielaan - Slachthuisstraat – Korte Moeie – Tieltsesteenweg – Nijverheidskaai – kruispunt Nijverheidskaai/Slachthuisstraat/Nieuwendorpe en omgekeerd. 

2.4.Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F41 .

2.5.Deze maatregelen zijn toepassing op zondag 7 september 2014 van 8.00 uur tot 20.00 uur.

 

Artikel 3 - Openbare Orde

3.1.Alle verkeersmaatregelen dienen gecommuniceerd te worden naar de plaatselijke bevolking en de bedrijven die gelegen zijn in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

  • Nieuwendorpe
  • Slachthuisstraat.

3.2. De organisator dient een veiligheidsplan op te maken voor de hulpdiensten. De aanrijroutes dienen duidelijk te worden bepaald gezien de onbereikbaarheid van de Slachthuisstraat.

3.3. De organisator dient te voldoen aan de voorwaarden gesteld in het K.B. van 10 juni 1976 aangaande het inrichten van wedstrijden met motorvoertuigen.

3.4. De organisatie voorziet signaalgevers op volgende (kruis)punten: 

 

 

Locatie 

Signaalgever 

Ringlaan (R43)/Industrielaan

RInglaan (R43)/Nieuwendorpe


Oosterdienstweg/NIeuwendorpe 


Totaal: 

3 signaalgevers + 1 reserve 

 

Tot zolang de veiligheid van de omstaanders en de deelnemers niet kan gegarandeerd worden zal er niet gestart worden. De identiteit en de opstellingsplaats van de signaalgevers wordt ten minste één week voor de aanvang van de wedstrijd overgemaakt aan de lokale politie.

 

3.5. De signaalgevers dienen verplicht aanwezig te zijn op de veiligheidsbriefing gegeven door de organisatie voor de aanvang van de wedstrijd. 

3.6..De wedstrijdverantwoordelijke en alle signaalgevers zijn bereikbaar via gsm. Deze lijst is ter beschikking van de hulpdiensten.

 

Artikel 4

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

 

Namens het college,
De stadssecretaris,                                          De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                         get. Koen LOETE

Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)


Zoeken