Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2014 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de Jozefse Feesten van vrijdag 8 augustus 2014 tot en met maandag 11 augustus 2014

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de Jozefse Feesten van vrijdag 8 augustus 2014 tot en met maandag 11 augustus 2014

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 24 juni 2014

 

AANWEZIG:

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de Jozefse Feesten van vrijdag 8 augustus 2014 tot en met maandag 11 augustus 2014.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat van vrijdag 8 augustus 2014 tot en met maandag 11 augustus 2014 de Jozefse Feesten te Eeklo plaatsvinden;

Overwegende dat, voor de veiligheid van de deelnemers en voor de verkeersveiligheid in het algemeen, parkeer- en verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 11 juni 2014;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de Jozefse Feesten van vrijdag 8 augustus 2014 tot en met maandag 11 augustus 2014:

 

Artikel 1 – Parkeerverbod

1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

  • Abdijstraat, tussen de Doornstraat en de Blakstraat
  • Blakstraat, tussen de Boterbloemstraat en de Baljuwdreef (pare huisnummers)
  • Schipdonkstraat.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3. Deze maatregel is van toepassing op zondag 10 augustus 2014 van 8.00 uur tot 18.00 uur.

 

Artikel 2 – Omleiding

2.1. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle voertuigen:

  • Abdijstraat, tussen de Doornstraat en de Blakstraat
  • Schipdonkstraat.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3, C3 met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ en F45.

2.3. Deze maatregelen zijn van toepassing op zondag 10 augustus 2014 van 8.00 uur tot 18.00 uur.

 

Artikel 3 – Openbare Orde

3.1.De bewoners van de Azaleastraat en de Begoniastraat zullen, na controle door de organisatie, doorgelaten worden met hun voertuig.

3.2. De bewoners binnen de site en in de onmiddellijke omgeving van de site dienen op de hoogte te worden gebracht van de verkeersbelemmerde maatregelen.

 

Artikel 4

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,

 

De stadssecretaris, De burgemeester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Koen LOETE

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de voorzitter,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken