Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2014 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de Kaaifeesten van vrijdag 3 oktober 2014 tot en met maandag 6 oktober 2014

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de Kaaifeesten van vrijdag 3 oktober 2014 tot en met maandag 6 oktober 2014

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 16 september 2014

 

AANWEZIG :

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D' HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de Kaaifeesten van vrijdag 3 oktober 2014 tot en met maandag 6 oktober 2014.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat de Kaaifeesten plaatsvinden van vrijdag 3 oktober 2014 tot en met maandag 6 oktober 2014;

Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 3 september 2014;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de Kaaifeesten die plaatsvinden van vrijdag 3 oktober 2014 tot en met maandag 6 oktober 2014:

 

Artikel 1 - Parkeerverbod

1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan op:

 • het Gebroeders van de Woestyneplein (plein)
 • het Gebroeders Van de Woestyneplein, van huisnummer 1 tot en met huisnummer 15
 • de Zuidmoerstraat, van huisnummer 104 tot aan huisnummer 106.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin,- herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3. Deze maatregel is van toepassing van maandag 29 september 2014 van 7.00 uur tot dinsdag 7 oktober 2014 om 17.00 uur.

 

Artikel 2 – Omleiding

Dullaert open

2.1. De toegang tot de volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen:

 • Gebroeders van de Woestyneplein (plein)
 • Gebroeders van de Woestyneplein, vanaf huisnummer 1 tot en met huisnummer 12.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersboden van het type C3.

2.3. Er wordt een voorrangsregeling ingevoerd op het Gebroeders van de Woestyneplein, vanaf huisnummer 12A tot en met huisnummer 15, in de richting van de Dullaert.

2.4. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type B19 en B21.

2.5. Deze maatregel is van toepassing van maandag 29 september 2014 van 13.00 uur tot dinsdag 7 oktober 2014 om 17.00 uur.

Dullaert gesloten

2.6. De toegang is verboden voor alle motorvoertuigen op het Gebroeders van de Woestyneplein, vanaf huisnummer 12A tot en met huisnummer 15.

2.7. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 en C31.

2.8. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen, “uitgezonderd plaatselijk verkeer”:

 • Zuidmoerstraat, tussen de Euerardstraat en de Gebroeders van de Woestyneplein
 • Dullaert.

2.9. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 + “uitgezonderd plaatselijk verkeer”, C31 + “uitgezonderd plaatselijk verkeer” en F45.

2.10.Er wordt een omleiding georganiseerd voor het plaatselijk verkeer vanaf het kruispunt Zuidmoerstraat/Euerardstraat - Euerardstraat - Hendrik Consciencestraat - Dullaert en omgekeerd.

2.11.Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F41.

2.12.Deze maatregel is van toepassing op:

 • zaterdag 4 oktober 2014 van 14.00 uur tot 24.00 uur
 • zondag 5 oktober 2014 van 17.30 uur tot 24.00 uur.

2.13.Deze maatregel mag tijdens de opbouw voor de aanlevering van materialen voor het evenement van maandag 29 september 2014 tot vrijdag 3 oktober 2014 na voorafgaandelijk contact met de lokale politie (officier gerechtelijke politie – 09/376 46 46) toegepast worden met uitzondering van volgende tijdsvorken:

 • tussen 7.30 uur en 8.30 uur (instroom leerlingen Dullaert)
 • tussen 12.00 uur en 13.30 uur (in/uitstroom leerlingen Dullaert)
 • tussen 15.30 uur en 16.30 uur (uitstroom leerlingen Dullaert).

 

Artikel 3 - Openbare orde

3.1. Tijdens de kindernamiddag op zaterdag 4 oktober 2014 dienen voldoende nadars te worden geplaatst rond de kermisattracties om de veiligheid van de bezoekers te garanderen aangezien de Zuidmoerstraat open blijft.

3.2. De opstelling van de attracties en tenten gebeurt op zodanige wijze dat er te allen tijde een doorgang van minimum VIER meter gevrijwaard blijft op het Gebroeders van de Woestyneplein, vanaf huisnummer 1 tot en met huisnummer 15.

3.3. De nadars die geplaatst worden op de openbare weg dienen voorzien te zijn van voldoende verlichtingsmiddelen.

 

Artikel 4

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

 

De stadssecretaris, De burgemeester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Koen LOETE

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de burgemeester,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet

 


Zoeken