Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2014 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de festiviteiten rond de 100-dagen op woensdag 30 april 2014 en 25 Years Patjelli van donderdag 1 mei 2014 tot en met zondag 4 mei 2014

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de festiviteiten rond de 100-dagen op woensdag 30 april 2014 en 25 Years Patjelli van donderdag 1 mei 2014 tot en met zondag 4 mei 2014

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 8 april 2014

 

AANWEZIG :

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de festiviteiten rond de 100-dagen op woensdag 30 april 2014 en 25 Years Patjelli van donderdag 1 mei 2014 tot en met zondag 4 mei 2014.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het ministerieel rondschrijven dd. 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;

 

Overwegende dat er festiviteiten zijn rond de 100-dagen op woensdag 30 april 2014 en 25 Years Patjelli van donderdag 1 mei 2014 tot en met zondag 4 mei 2014 te Eeklo;

Overwegende dat, voor de veiligheid van de deelnemers en voor de verkeersveiligheid in het algemeen, parkeerbeperkende- en verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 31 maart 2014;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de festiviteiten rond de 100-dagen op woensdag 30 april 2014 en 25 Years Patjelli van donderdag 1 mei 2014 tot en met zondag 4 mei 2014

 

Artikel 1 - Parkeerverbod

1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in de Burggravenstraat, tussen de Zuidmoerstraat en de ‘chalet’ van Patjelli inclusief.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3, voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3. Deze maatregel is van toepassing van woensdag 30 april 2014 van 12.00 uur tot en met zondag 4 mei 2014 tot 8.00 uur.

 

Artikel 2 - Omleiding

2.1. De toegang tot de Burggravenstraat, tussen de Zuidmoerstraat en de ‘chalet’ van Patjelli is verboden voor alle motorvoertuigen.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 + M2, C3 met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ + M2 en C31 + M2. Fietsers en voetgangers behouden vrije doorgang.

2.3. Er wordt een omleiding voorzien vanaf het kruispunt Zuidmoerstraat/Burggravenstraat – Zuidmoerstraat – Zandstraat – Broeders Van Liefdestraat – Burggravenstraat en omgekeerd.

2.4. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F41.

2.5. Voor het verkeer komende vanuit de richting AZ Alma dient ter hoogte van het kruispunt Zuidmoerstraat/Zandstraat een bord van het type F39 de omleiding reeds aankondigen met de vermelding Burggravenstraat onderbroken.

2.6. Deze maatregelen zijn van toepassing vanaf woensdag 30 april 2014 van 12.00 uur tot en met zondag 4 mei 2014 tot 8.00 uur.

 

Artikel 3 – Openbare orde

Na afloop van de festiviteiten dient de organisator de signalisatie uit front te draaien en de nadars te verwijderen zodat de Burggravenstraat terug kan opengesteld worden.

 

Artikel 4

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

De stadssecretaris, De burgemeester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Koen LOETE

 

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de burgemeester,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken