Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2014 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de kartwedstrijd op zondag 14 september 2014

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de kartwedstrijd op zondag 14 september 2014

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 5 augustus 2014

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de kartwedstrijd op zondag 14 september 2014.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat op zondag 14 september 2014 een kartwedstrijd georganiseerd wordt op de parking aan de stedelijke sporthal;


Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

Gelet op het advies van de politie van 29 juli 2014;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de kartwedstrijd op zondag 14 september 2014:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1  Het is verboden te parkeren en stil te staan in de volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:
  • B.L. Pussemierstraat, tussen de Geraniumlaan en huisnummer 179A (beide zijden)
  • Geraniumlaan
  • parkingsporthal
  • Zonnepark

1.2  Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3  Deze maatregel is van toepassing van vrijdag 12 september 2014 vanaf 10.00 uur tot zondag 14 september tot 24.00 uur

Artikel 2 - Omleiding
2.1  De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen:

  • B.L. Pussemierstraat, tussen Geraniumlaan en huisnummer 179A (beide zijden)
  • parking sporthal

2.2  Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3, C3 met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’, C31 en F45.
2.3  Deze maatregel is van toepassing van vrijdag 12 september 2014 vanaf 10.00 uur tot zondag 14 september 2014 tot 24.00 uur;
2.4  Het eenrichtingsverkeer in volgende straten en of pleinen of gedeeltes ervan wordt opgeheven:

  • Geraniumlaan.

Artikel 3 – Openbare orde
3.1  Tijdens de opbouw van het evenement geldt er een volledig parkeerverbod op de parking sporthal vanaf vrijdag 12 september 2014 vanaf 10.00 uur tot zondag 14 september 2014 tot 24.00 uur.
3.2  Vanaf zaterdag 13 september 2014 vanaf 08.00 uur tot zondag 14 september 2014 tot 24.00 uur wordt op het zuidelijk gedeelte van de parking sporthal een parking georganiseerd voor de deelnemers aan het evenement (groene zone op plan aangeduid).
3.3  Uit veiligheidsoverwegingen is de toegang tot de site binnen de nadarafsluiting verboden voor alle bezoekers.

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                          De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                     get. Koen LOETE

Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken