Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2014 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de lentereceptie van de Kaaise zondagsmarkt op zondag 6 april 2014

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de lentereceptie van de Kaaise zondagsmarkt op zondag 6 april 2014

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 25 maart 2014

AANWEZIG:
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de lentereceptie van de Kaaise zondagsmarkt op zondag 6 april 2014.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat op zondag 6 april 2014 de lentereceptie van de Kaaise zondagsmarkt te Eeklo plaatsvindt;


Overwegende dat, voor de veiligheid van de deelnemers en voor de verkeersveiligheid in het algemeen, parkeerbeperkende- en verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;

Gelet op het advies van de politie dd. 6 maart 2014;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de lentereceptie van de Kaaise zondagsmarkt op zondag 6 april 2014:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:
  • Gebroeders Van De Woestyneplein
  • Dullaert.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing op zondag 6 april 2014 van 5.00 uur tot 13.00 uur.

Artikel 2 – Omleiding
2.1. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen:

  • Gebroeders Van De Woestyneplein
  • Dullaert (marktzone).

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 (uitgezonderd plaatselijk verkeer), C31 en F45.
2.3. Deze maatregel is van toepassing op zondag 6 april 2014 van 5.00 uur tot 13.00 uur.

Artikel 3 – Openbare Orde
3.1. De voorgestelde marktzone met kraampjes in de Zuidmoerstraat aan de zijde met de pare huisnummers tussen huisnummer 106 en de Euerardstraat wordt niet weerhouden.
3.2. Het gedeelte Dullaert, dat niet als marktzone wordt ingericht, zal als parking bezoekers dienst doen.
3.3. De opstelling van de marktkramers en de geparkeerde wegens in Dullaert dient op zodanige wijze te gebeuren dat een minimumdoorgang van vier meter steeds gevrijwaard blijft.
3.4. De aanrijroute voor de marktkramers wordt vastgelegd via het kruispunt Zuidmoerstraat/Euerardstraat – Euerardstraat – Hendrick Consciencestraat – Dullaert, aangezien de doorgangen komende vanuit de Zuidmoerstraat richting Gebroeders Van De Woestyneplein en Dullaert afgesloten zijn.
3.5. Diezelfde aanrijroute kan eveneens gebruikt worden om de bezoekers naar de voorziene parking te leiden.

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                          De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                     get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel :
Voor de voorzitter,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken