Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2014 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de openingsceremonie van het Ledegancktornooi op vrijdag 27 juni 2014

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de openingsceremonie van het Ledegancktornooi op vrijdag 27 juni 2014

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 25 februari 2014

AANWEZIG:
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de openingsceremonie van het Ledegancktornooi op vrijdag 27 juni 2014.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat op vrijdag 27 juni 2014 de openingsceremonie van het Ledegancktornooi te Eeklo plaatsvindt;
Overwegende dat, voor de veiligheid van de deelnemers en voor de verkeersveiligheid in het algemeen, parkeerbeperkende- en verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;

Gelet op het advies van de politie dd. 4 februari 2014;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de openingsceremonie van het Ledegancktornooi op vrijdag 27 juni 2014 volgens parcours: Eikelstraat - Molenstraat - Markt - Stationsstraat - keerpunt ter hoogte van de Kaaistraat - Stationsstraat - Markt - marktplein (halte) - Markt Molenstraat - Eikelstraat.

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in de Stationsstraat, tussen huisnummer 33 en huisnummer 37 en het marktplein.
1.2. Deze maatregel is van toepassing op vrijdag 27 juni 2014 van 18.00 uur tot 21.00 uur.
1.3. Het is verboden te parkeren en stil te staan in de Eikelstraat, tussen huisnummer 39 en huisnummer 41.
1.4. Deze maatregel is van toepassing op vrijdag 27 juni 2014 van 15.00 uur tot 22.00 uur.
1.5. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

Artikel 2 - Omleiding
2.1. De toegang tot het marktplein is verboden voor alle voertuigen.
2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3.
2.3. Deze maatregel is van toepassing op vrijdag 27 juni 2014 van 18.00 uur tot 21.00 uur.

Artikel 3 - Openbare orde
3.1  De organisatoren voorzien voldoende stewards die verspreid over de stoet instaan voor de begeleiding van elke delegatie. Deze stewards worden uitgerust met een fluohesje met opdruk ‘CREW LEDEGANCK’.
3.2  De stoet houdt ongeveer EEN uur halt ter hoogte van het marktplein/ceremonieplein. De deelnemers blijven op het marktplein/ceremonieplein zonder daarbij het doorgaand verkeer te hinderen.
3.3  De politie zal de vrachtwagen en aanhanger escorteren vanaf de Leopoldlaan 92, parking Bubbles via de Leopoldlaan - Molenstraat - Heilig Grafstraat - Zandvleuge - Opeisingsstraat - Eikelstraat om zo aansluiting te vinden met de deelnemers aan het Koninklijk Atheneum en de kop te vormen van de optocht. Tijdens de optocht en na de ontbinding van de stoet zal er eveneens een escorte zijn richting Leopoldlaan 92.

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,
De stadssecretaris,                                          De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                     get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel :
Voor de voorzitter,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken