Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2014 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de optredens van het circus Rose Marie Malter van woensdag 24 september 2014 tot zondag 28 september 2014

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de optredens van het circus Rose Marie Malter van woensdag 24 september 2014 tot zondag 28 september 2014

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 25 juni 2014

 

AANWEZIG :

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris 

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de optredens van het circus Rose Marie Malter van woensdag 24 september 2014 tot zondag 28 september 2014.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat van woensdag 24 september 2014 tot en met zondag 28 september 2014 het Circus Rose Marie Malter zijn tenten opstelt op de parking van de sporthal in de Burgemeester Lionel Pussemierstraat 157;

Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 18 november 2013;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de optredens van het Circus Rose Marie Malter van woensdag 24 september 2014 tot en met zondag 28 september 2014:

 

Artikel 1 - Parkeerverbod

1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

  • parking sporthal, Burgemeester Lionel Pussemierstraat 157.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3. Deze maatregel is van toepassing van dinsdag 23 september 2014 vanaf 8.00 uur tot en met zondag 28 september 2014 tot 23.00 uur.

 

Artikel 2 - Openbare Orde

2.1. Na de opbouw van de installatie op dinsdag 23 september 2014 zal de organisator het resterende deel van de parking ter beschikking stellen.

2.2. Het parkeerverbod wordt aangekondigd met borden met zonale geldigheid (type ZE1).

 

Artikel 3

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

De stadssecretaris De burgemeester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Koen LOETE

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de burgemeester,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 


Zoeken