Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2014 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de retrokoers op maandag 21 juli 2014

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de retrokoers op maandag 21 juli 2014

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 8 mei 2014

AANWEZIG:
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de retrokoers op maandag 21 juli 2014.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat op maandag 21 juli 2014 de retrokoers te Eeklo plaatsvindt;
Overwegende dat, voor de veiligheid van de deelnemers en voor de verkeersveiligheid in het algemeen, verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;

Gelet op het advies van de politie dd. 18 maart 2014;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de retrokoers op maandag 21 juli 2014 op het volgende traject:

  • de optocht doorheen het centrum vertrekt via de parking sporthal – Burgemeester Lionel Pussemierstraat – Oostveldstraat – Stationsstraat – Markt – Boelare – Blommekens – Peperstraat – Bus – Huysmanhoeve.
  • het wedstrijdgedeelte verloopt op een gesloten omloop via de Bus – Noordbusakker – Aalschootdreef – Aalstgoed – Bus (10 ronden van 3,080 km).
  • aankomst met uitloop ter hoogte van de Huysmanhoeve, Bus 1 (2 x 350m).

 

Artikel 1 - Omleiding
1.1  De toegang tot Bus, komende van de Peperstraat, is verboden voor alle voertuigen ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’.
1.2  Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 voorzien van een reglementair onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’.
1.3  Er wordt een omleiding georganiseerd voor het doorgaand verkeer richting Lembeke vanaf het kruispunt Peperstraat/Bus – Peperstraat – rotonde (bestaande signalisatie) – richting Lembeke.
1.4  Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F41.
1.5  Deze maatregelen zijn van toepassing op maandag 21 juli 2014 van 15.00 uur tot 16.30 uur.

Artikel 2 – Openbare orde
2.1  De organisator voorziet signaalgevers op volgende (kruis)punten:

 

Locatie

Signaalgever

Huysmanhoeve, Bus 1 (bij start & aankomst)

1

Noordbusakker/Bus

1

Noordbusakker/Aalschootdreef

1

Aalschootdreef/Waaiakker

1

Aalschootdreef/Aalstgoed

1

Aalstgoed/Bus

1

Bus/Zuidbusakker

1

Bus/Waaistraat

1

Bus/Kruiskenstraat

1

Totaal

9 signaalgevers + 1 reserve

 

 


30 minuten voor de aanvang van de wielerwedstrijd dienen de signaalgevers ter plaatse te zijn en hun briefing ontvangen te hebben. Tot zolang de veiligheid van de deelnemers niet kan gegarandeerd worden zal er niet gestart worden. De identiteit en de opstellingsplaats van de signaalgevers wordt ter minste EEN week voor de aanvang van de wedstrijd overgemaakt aan de lokale politie.
2.2. De signaalgevers dienen verplicht aanwezig te zijn op de veiligheidsbriefing gegeven door de organisatie voor de aanvang van de wedstrijd.
2.3. De wedstrijdverantwoordelijke en alle signaalgevers zijn bereikbaar via gsm. Deze lijst is ter beschikking van de hulpdiensten.
2.4. Alle verkeersmaatregelen dienen gecommuniceerd te worden naar de plaatselijke bevolking binnen de site en in de onmiddellijke omgeving van de site.
2.5. Het gedeelte Bus tussen de Huysmanhoeve en de Noordbusakker wordt enkel gebruikt tijdens de start en bij de aankomst van de wedstrijd.
2.6. Voor de verplaatsing in groep door het centrum dienen de deelnemers zich te houden aan het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (B.S. 09.12.1975, Titel II, artikel 43bis).
2.7. Richtlijnen voor de signaalgevers zijn terug te vinden op de website van de Lokale Politie Meetjesland Centrum onder de rubriek Evenementen/wielerwedstrijden.

Artikel 3
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.


Namens het college,
De stadssecretaris,                                          De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                     get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de voorzitter,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken