Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2014 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de zomerkermis van woensdag 18 juni 2014 tot en met zondag 22 juni 2014

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de zomerkermis van woensdag 18 juni 2014 tot en met zondag 22 juni 2014

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 10 juni 2014

AANWEZIG:
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER , schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de zomerkermis van woensdag 18 juni 2014 tot en met zondag 22 juni 2014.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat van woensdag 18 juni 2014 tot en met zondag 22 juni 2014 de zomerkermis te Eeklo plaatsvindt;
Overwegende dat, voor de veiligheid van de deelnemers en voor de verkeersveiligheid in het algemeen, parkeer- en verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;

Gelet op het goedgekeurde politiereglement dd. 8 mei 2014 naar aanleiding van de zomerkermis;
Gelet op het nieuwe advies van de politie dd. 4 juni 2014;

BESLUIT:

Het reeds goedgekeurde politiereglement, naar aanleiding van de zomerkermis van woensdag 18 juni 2014 tot en met zondag 22 juni 2014, wordt volledig vervangen door volgende maatregelen:

Artikel 1 – Parkeerverbod
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

  • marktplein
  • Markt, tussen huisnummer 2 en huisnummer 16.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing van dinsdag 17 juni 2014 van 21.00 uur tot maandag 23 juni 2014 tot 9.30 uur.

 

Artikel 2 – Omleiding
2.1. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle verkeer:

  • marktplein
  • Markt, tussen huisnummer 2 en huisnummer 16.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3, C31 en D1.
2.3. Er wordt een omleiding georganiseerd voor het doorgaand verkeer richting Kerkstraat vanaf het kruispunt Stationsstraat/Raamstraat – Lijnendraaierstraat – Kerkstraat.
2.4. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F41.
2.5. Deze maatregelen zijn van toepassing vanaf dinsdag 17 juni 2014 vanaf 21.00 uur tot maandag 23 juni 2014 tot 9.30 uur.

Artikel 3 – Openbare Orde
3.1. De technische dienst zal instaan voor de opnet van het marktplein op maandag 23 juni 2014 vanaf 8.00 uur tot 9.30 uur.
3.2. De bewoners van Kerkstraat, Kerkplein, Prinsenhofstraat, Zilverstraat en Teirlinckstraat dienen op de hoogte gebracht te worden van de gewijzigde verkeerssituatie.

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.
Namens het college,
De stadssecretaris,                                          De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                     get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de voorzitter,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken