Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2014 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van een rommelmarkt tijdens de Kaaifeesten op zondag 5 oktober 2014

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van een rommelmarkt tijdens de Kaaifeesten op zondag 5 oktober 2014

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 16 september 2014

 

AANWEZIG :

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van een rommelmarkt tijdens de Kaaifeesten op zondag 5 oktober 2014.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat een rommelmarkt tijdens de Kaaifeesten plaatsvindt op zondag 5 oktober 2014;

Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 3 september 2014;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van een rommelmarkt tijdens de Kaaifeesten op zondag 5 oktober 2014:

 

1. Bijzondere parkeerregeling:

1.1 Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Blekerij
 • Broeders van Liefdestraat
 • Broedersplein
 • Burggravenstraat
 • Dullaert
 • Euerardstraat
 • Ganzepoel
 • Hendrick Consciencestraat
 • Jan Breydelstraat
 • Kaaistraat
 • Kloosterakker
 • Kraaiweg
 • Krügercomplex (volledig)
 • Leikensweg
 • Murkelstraat
 • Pieter De Coninckstraat
 • Raashekke
 • Schuttershof
 • Visstraat
 • Zandstraat
 • Zuidmoerstraat, tussen de Gulden Sporenstraat en de Zandstraat.

Er dient GEEN parkeerverbod te komen in de hierboven vermelde straten waar:

 • men reglementair kan parkeren op de verhoogde berm (Hendrick Consciencestraat)
 • de parkeerplaatsen buiten de rijbaan gelegen zijn (Hendrick Consciencestraat).

1.2 Deze maatregel is van toepassing op zondag 5 oktober 2014 van 00.00 uur tot 21.00 uur.

1.3 Het is verboden te parkeren en stil te staan in de Industrielaan.

1.4 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.5 Deze maatregel is van toepassing van zaterdag 4 oktober 2014 van 21.00 uur tot zondag 5 oktober 2014 tot 7.00 uur.

1.6 Het is verplicht te parkeren deels op het trottoir of op de berm, deels op de rijbaan in Engelendale.

1.7 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E9f voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.8 Deze maatregel is van toepassing van zaterdag 4oktober 2014 van 18.00 uur tot zondag 5 oktober 2014 tot 7.00 uur.

 

Artikel 2 - Omleiding

2.1 De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen, “uitgezonderd kaarthouders”:

 • Blekerij
 • Broeders van Liefdestraat
 • Broedersplein
 • Burggravenstraat
 • Dullaert
 • Euerardstraat
 • Ganzepoel
 • Jan Breydelstraat
 • Kaaistraat
 • Krügercomplex (volledig)
 • Pieter De Coninckstraat
 • Raashekke
 • Schuttershof
 • Visstraat
 • Zuidmoerstraat, tussen de Zandstraat en de Visstraat.

2.2 Deze maatregel is van toepassing op zondag 5 oktober 2014 van 4.00 uur tot 21.00 uur.

2.3 De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen, ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’:

 • Collegestraat
 • Paterstraat

2.4 Deze maatregel is van toepassing op zondag 5 oktober 2014 vanaf 4.00 uur tot 21.00 uur.

2.5 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type C3, C3 + ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ en F45.

2.6 Er wordt een omleiding georganiseerd voor het doorgaand verkeer vanaf het kruispunt Zuidmoerstraat/Gulden Sporenstraat – Gulden Sporenstraat – Hendrik Consciencestraat – Leikensweg – Zandstraat – kruispunt Zandstraat/Zuidmoerstraat en omgekeerd.

2.7 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F41.

2.8 Deze maatregel is van toepassing op zondag 5 oktober 2014 van 4.00 uur tot 21.00 uur.

2.9 De rijrichting wordt in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan omgedraaid:

 • Collegestraat
 • Paterstraat
 • Kaaistraat
 • Visstraat

op zondag 5 oktober 2014 tussen 17.30 uur en 18.30 uur en zal verlopen in richting Zuidmoerstraat → N9.

2.10 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van politieambtenaren.

2.11 De aansluiting van de Dullaert met de Zuidmoerstraat blijft afgesloten op zondag 5 oktober 2014 van 17.30 uur tot 24.00 uur.

2.12 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3.

 

Artikel 3 - Openbare orde

Standhouders

3.1 Standhouders moeten te allen tijde een door de organisatie uitgereikte kaart of toelating kunnen voorleggen om een standplaats te kunnen innemen.

3.2 Het nummer van de uitgereikte kaart moet overeenstemmen met het nummer van de standplaats die door de organisatie werd toegewezen.

3.3 Het is verboden: 

 • een standplaats in te nemen in de zone voorzien voor de rommelmarkt zonder de schriftelijke toestemming van de organisator.
 • een standplaats in te nemen binnen een straal van 1 km rond de zone die voorzien is voor de officiële rommelmarkt.
 • een standplaats in te nemen binnen een straal van 1 km rond de zone die voorzien is voor officiële rommelmarkt om drank en voeding te verkopen.

3.4 Overtredingen van de maatregelen in rubriek 3 worden met politiestraffen bestraft.

 

Bestendige verkooppunten

3.5 Tijdens de rommelmarkt, van 6.00 uur tot 20.00 uur, is het op en langs de openbare weg binnen een straal van 300 meter rond de rommelmarkt of op de rommelmarkt verboden om een niet-bestendig verkooppunt met voeding of drank te plaatsen zonder voorafgaande toestemming van de burgemeester.

3.6 Overtreders van deze politieverordening worden gestraft met een gevangenisstraf van één tot zeven dagen met een geldboete van één tot vijfentwintig euro of met één van deze straffen.

3.7 De CP Ops van de lokale politie zal georganiseerd worden in de vergaderzaal aan de receptie van het College O.L. Vrouw Ten Doorn.

3.8 De voorgestelde signalisatie moet zowel op de nadars aangebracht worden alsook op de paal zodanig dat er geen discussie kan ontstaan wanneer nadars aan de kant worden geschoven op het moment dat de standhouders de site binnenkomen of verlaten.

3.9 Er wordt een pendelparking georganiseerd in de Industrielaan op zondag 5 oktober 2014 van 7.00 uur tot 21.00 uur.

3.10 De opstelling van de standhouders dient op zodanige wijze te gebeuren dat er te allen tijde een doorgang van minimum VIER meter gevrijwaard blijft in alle straten en pleinen waar de rommelmarkt doorgaat.

3.11 De oprit aan de zuidzijde van het Krügercomplex zal opengesteld worden van vrijdag 3 oktober 2014 van 12.00 uur tot maandag 6 oktober 2014 tot 24.00 uur.

3.12 De organisator heeft de toelating om in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Krügercomplex
 • Ganzepoel
 • Kloosterdreef
 • Hendrik Consciencestraat

laadzones te organiseren en uit baten waar een parkeerduur van maximum 10 minuten geldt. Er worden geen laadzones toegestaan op de as Moeie – Zandstraat – Leikensweg – Hendrik Consciencestraat – Gulden Sporenstraat – Zuidmoerstraat (omleidingsweg).

 

Artikel 4

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

De stadssecretaris, De burgemeester,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Koen LOETE

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de burgemeester,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 


Zoeken