Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2014 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het 6-jarig bestaan van Staminee De Platte Tube op zaterdag 25 oktober 2014

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het 6-jarig bestaan van Staminee De Platte Tube op zaterdag 25 oktober 2014

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 21 oktober 2014

 

AANWEZIG :

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het 6-jarig bestaan van Staminee De Platte Tube op zaterdag 25 oktober 2014.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat het 6-jarig bestaan van Staminee De Platte Tube  gevierd wordt op zaterdag 25 oktober 2014;

Overwegende dat de nodige parkeermaatregelen dienen genomen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 16 oktober 2014;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van het 6-jarig bestaan van Staminee De Platte Tube op zaterdag 25 oktober 2014:

 

Artikel 1 - Openbare orde

1.1. Er wordt een parking ingericht voor houders van een gemeentelijke parkeerkaart op de tien meest noordelijke gelegen parkeerplaatsen op het Gebroeders Van de Woestijneplein.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E9A voorzien van een blauw onderbord “kaarthouders” en voorzien van een blauw onderbord waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3. Deze maatregel is van toepassing van zaterdag 25 oktober 2014 van 16 uur tot zondag 26 oktober 2014 tot 6.00 uur.

1.4. De organisator staat in voor de aanvraag van de gemeentelijke parkeerkaarten.

 

Artikel 4

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

 

De stadssecretaris, De burgemeester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN  get. Koen LOETE

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de burgemeester,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet

 


Zoeken