Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2014 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het Herbakkersfestival van vrijdag 15 augustus 2014 tot en met zondag 17 augustus 2014

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het Herbakkersfestival van vrijdag 15 augustus 2014 tot en met zondag 17 augustus 2014

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 22 juli 2014

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het Herbakkersfestival van vrijdag 15 augustus 2014 tot en met zondag 17 augustus 2014.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat het Herbakkersfestival plaatsvindt van vrijdag 15 augustus 2014 tot en met zondag 17 augustus 2014 in het centrum van stad Eeklo;


Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

Gelet op het advies van de politie van 26 juni 2014;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van het Herbakkersfestival:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1 Het is verboden te parkeren en stil te staan op het Canadaplein (inclusief parkeerplaatsen).
1.2 Deze maatregel is van toepassing op:
 • vrijdag 15 augustus 2014 van 8.00 uur tot 17.00 uur
 • zaterdag 16 augustus 2014 van 20.00 uur tot 24.00 uur
 • zondag 17 augustus 2014 van 9.00 uur tot 24.00 uur.

1.3 Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Pastoor De Nevestraat: de parkeerplaatsen gelegen vóór de stedelijke academie (exclusief de parkeerplaatsen voorbehouden voor de mensen met een handicap)

1.4 Deze maatregel is van toepassing op vrijdag 15 augustus 2014 vanaf 18.00 uur tot zaterdag 16 augustus 2014 tot 01.00 uur.
1.5 Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten of pleinen of gedeeltes ervan:

 • Pastoor De Nevestraat
 • Herbakkerplein.

1.6 Deze maatregel is van toepassing op:

 • zaterdag 16 augustus 2014 van 16.00 uur tot zondag 17 augustus 2014 tot 3.00 uur
 • zondag 17 augustus 2014 van 9.00 uur tot maandag 18 augustus 2014 tot 1.00 uur.

1.7 Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Zandvleuge
 • Boelare, tussen de Molenstraat en de August Van Ackerstraat.

1.8 Deze maatregel is van toepassing op zondag 17 augustus 2014 van 9.00 uur tot 21.00 uur.
1.9 Deze maatregelen worden kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 en voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

Artikel 2 - Omleiding


2.1 De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen:
 • Boelare, tussen Markt en de August Van Ackerstraat
 • Zilverstraat.
2.2 Deze maatregelen zijn van toepassing op zondag 17 augustus 2014 van 9.00 uur tot 21.00 uur.
2.3 De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen:
 • Canadaplein
 • Prinsenhofstraat, tussen huisnummer 1 en huisnummer 7.

2.4 Deze maatregel is van toepassing op:

 • zaterdag 16 augustus 2014 van 20.00 tot 24.00 uur
 • zondag 17 augustus 2014 van 9.00 uur tot 23.30 uur.
2.5 De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’:
 • Pastoor De Nevestraat
 • Herbakkersplein.
2.6 Deze maatregel is van toepassing op:
 • zaterdag 16 augustus 2014 van 16.00 uur tot zondag 17 augustus 2014 tot 3.00 uur
 • zondag 17 augustus 2014 van 9.00 uur tot maandag 18 augustus 2014 tot 20.00 uur.
2.7 Deze maatregelen worden kenbaar gemaakt door de tegenstrijdige signalisatie af te plakken en gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 + M2, C3 met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’, C31 en F45.
2.8 Er wordt een omleiding georganiseerd voor het doorgaand verkeer op de N9 voor het verkeer komende van Eeklo met bestemming Watervliet en omgekeerd vanaf het kruispunt Boelare/Molenstraat – Molenstraat – ovonde – Heilig Grafstraat – Zandvleuge – kruispunt Zandvleuge/Blommekens.
2.9 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F39 en F41 ter hoogte van de kruispunten op de omleidingsweg en met een voorsignalisatie ter hoogte van de ovonde.
2.10 Deze maatregel is van toepassing op zondag 17 augustus 2014 vanaf 9.00 uur tot 21.00 uur.
2.11 Verandering van rijrichting:
2.11.1  Er wordt een tijdelijk tweerichtingsverkeer ingevoerd in de Prinsenhofstraat, vanaf huisnummer 7 tot en met huisnummer 33.
2.11.2  Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door de tegenstrijdige signalisatie af te plakken en gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 + M2 met onderbord ‘’uitgezonderd plaatselijk verkeer’ en F45.
2.11.3  Deze maatregel is van toepassing op:
 • zaterdag 16 augustus 2014 van 20.00 uur tot 24.00 uur
 • zondag 17 augustus 2014 van 9.00 uur tot 24.00 uur.


Artikel 3
3.1 De organisator zal zelf instaan om geldige toegangskaarten te voorzien voor de artiesten en medewerkers die met hun voertuig de site dienen binnen te komen. Een voorbeeld hiervan dient aanwezig te zijn op het commissariaat vóór de aanvang van het evenement.
3.2 De marktkramers dienen hun voertuig buiten de marktzone te parkeren op de voor hun voorbehouden privéparking.
3.3 Er worden geen verplaatsingen van voertuigen toegestaan in de marktzone op zondag 17 augustus 2014 tussen 13.00 uur en 19.00 uur. Bij extreme weersomstandigheden kan van deze tijdsvork afgeweken worden na overleg met de organisator en de lokale politie.
3.4 De parkeerplaatsen voor mensen met een handicap gelegen in de Pastoor De Nevestraat blijven behouden tijdens de volledige duur van het Herbakkersfestival. De stewards die toezicht uitoefenen in de Pastoor De Nevestraat dienen hiervan op de hoogte te zijn.

Artikel 4


Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                          De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                     get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken