Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2014 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het buurtfeest in de Klinkaartstraat/Hoge Bosstraat op zaterdag 5 juli 2014

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het buurtfeest in de Klinkaartstraat/Hoge Bosstraat op zaterdag 5 juli 2014

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 24 juni 2014

 

AANWEZIG:

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het buurtfeest in de Klinkaartstraat/Hoge Bosstraat op zaterdag 5 juli 2014.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat op zaterdag 5 juli 2014 het buurtfeest in de Klinkaartstraat/Hoge Bosstraat te Eeklo plaatsvindt;

Overwegende dat, voor de veiligheid van de deelnemers en voor de verkeersveiligheid in het algemeen, parkeer- en verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 11 juni 2014;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van het buurtfeest in de Klinkaartstraat/Hoge Bosstraat op zaterdag 5 juli 2014 - locatie Klinkaartstraat 30:

 

Artikel 1 – Parkeerverbod

1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in de Klinkaartstraat, vanaf huisnummer 30 tot en met huisnummer 32.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen en voorzien van de blauwe onderborden (type X) waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3. Deze maatregel is van toepassing van zaterdag 5 juli 2014 van 9.00 uur tot zondag 6 juli 2014 tot 13.00 uur.

 

Artikel 2 – Omleiding

2.1. De toegang tot de Klinkaartstraat is verboden voor alle motorvoertuigen ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 + M2 met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’, F45 en C31

2.3. Er wordt een omleiding georganiseerd vanaf het kruispunt Klinkaartstraat/Schaperijstraat/Albrecht Rodenbachstraat – Albrecht Rodenbachstraat – Lekestraat – Schaapsdreef – kruispunt Schaapsdreef/Hoge Bosstraat en omgekeerd.

2.4. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F41.

2.5. Deze maatregelen zijn van toepassing op zaterdag 5 juli 2014 van 8.00 uur tot zondag 6 juli tot 13.00 uur.

 

Artikel 3 – Openbare Orde

3.1. Bij de opstelling van de feesttent in de Klinkaartstraat dient er rekening gehouden te worden met volgende zaken:

  • er dient een doorgang te zijn voor voetgangers en fietsers
  • de verankering van de tent mag niet hinderend zijn voor voetgangers en fietsers en dient gemarkeerd en verlicht te worden
  • de nadars ter hoogte van de tent en in de Klinkaartstraat dienen verlicht te zijn.

3.2. De organisator dient zelf in te staan voor het in front plaatsen en het uit front draaien van de nodige signalisatie bij aanvang en bij einde van het evenement.

 

Artikel 4

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,

 

De stadssecretaris, De burgemeester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Koen LOETE

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de voorzitter,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 


Zoeken