Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2014 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het evenement ‘Thomas de Stoomlocomotief’ op zaterdag 06 september 2014 en zondag 07 september 2014

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het evenement ‘Thomas de Stoomlocomotief’ op zaterdag 06 september 2014 en zondag 07 september 2014

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE
_______________

Zitting van 5 augustus 2014

AANWEZIG :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het evenement ‘Thomas de Stoomlocomotief’ op zaterdag 06 september 2014 en zondag 07 september 2014.


Het college,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

Overwegende dat op 6 en 7 september 2014 een kinderevenement wordt georganiseerd “Thomas De Stoomlocomotief komt naar België” dat plaatsvindt op het plein te Balgerhoeke aansluitend met de spoorweg goederenkoer;


Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

Gelet op het advies van de politie van 29 juli 2014;

BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van het evenement “Thomas de Stoomlocomotief” dat doorgaat op zaterdag 06 september 2014 en zondag 07 september 2014:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1  Het is verboden te parkeren en stil te staan in de volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:
  • Balgerhoeke, vanaf huisnummer 162A tot en met huisnummer 164.

1.2  Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.
1.3  Deze maatregel is van toepassing van donderdag 04 september 2014 vanaf 18.00 uur tot zondag 07 september tot 21.00 uur

Artikel 2 - Omleiding
2.1  De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen:

  • Balgerhoeke, vanaf huisnummer 162A tot en met huisnummer 164

2.2  Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 en C31.
2.3  Deze maatregel is van toepassing van donderdag 04 september 2014 vanaf 18.00 uur tot zondag 07 september 2014 tot 21.00 uur;

Artikel 3 – Openbare orde
3.1  De laadpalen voor elektrische fietsen ter hoogte van de kerkplein zullen bereikbaar zijn na contactname met de stewards ter plaatse.
3.2  De organisator staat in voor de stewards en veiligheidspersoneel ter ondersteuning van de bestaande signalisatie (rode lichten en belsignaal).
3.3  Er wordt een snelheidsbeperking ingevoerd van 30km/u ter hoogte van het evenement. Tevens zal de verkeerssituatie nogmaals aangekondigd worden met een bord A43.

Artikel 4
Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,
De stadssecretaris,                                          De burgemeester-voorzitter,
get. Meike VAN GREMBERGEN                     get. Koen LOETE

Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken