Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2014 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het het Sinterklaasfeest in de jachthaven op zondag 30 november 2014

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het het Sinterklaasfeest in de jachthaven op zondag 30 november 2014

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 27 november 2014

 

AANWEZIG :

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D'HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het Sinterklaasfeest in de jachthaven op zondag 30 november 2014.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat op zondag 30 november 2014 een Sinterklaasfeest wordt georganiseerd in de Jachthaven;

Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 26 november 2014;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van het Sinterklaasfeest in de Jachthaven op zondag 30 november 2014:

 

Artikel 1 – Parkeerverbod

1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten, pleinen of gedeeltes ervan:

  • Zuidelijk gedeelte van de parking Jachthaven (25 parkeerplaatsen voor personenwagens).

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3. Deze maatregel is van toepassing op zondag 30 november 2014 van 9 tot 18 uur.

 

Artikel 2 – Omleiding

2.1. De toegang tot volgende straten, pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle verkeer:

  • Jachthaven.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadarhekkens en verkeersborden van het type C3.

2.3. Deze maatregel is van toepassing op zondag 30 november 2014 van 9 tot 18 uur.

 

Artikel 3 – Openbare orde

3.1. Om de veiligheid van de deelnemers maximaal te garanderen, zullen er afbakeningselementen geplaatst worden op de kade tussen de toeschouwers en de Vaart van Eeklo.

3.2. De locatie dient te voldoen aan de voorwaarden die bepaald zijn in het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo, Hfdst. 5, Afd. 3, art. 200-226.

 

Artikel 4

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

 

De stadssecretaris, De burgemeester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Koen LOETE

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de burgemeester,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet

 


Zoeken