Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2015 / de rommelmarkt van de Hoekkermis te Balgerhoeke op zondag 28 juni 2015

de rommelmarkt van de Hoekkermis te Balgerhoeke op zondag 28 juni 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 26 mei 2015

 

AANWEZIG:

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de rommelmarkt van de Hoekkermis te Balgerhoeke op zondag 28 juni 2015.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat op zondag 28 juni 2015 de rommelmarkt van de Hoekkermis te Balgerhoeke plaatsvindt;

Overwegende dat, voor de veiligheid van de deelnemers en voor de verkeersveiligheid in het algemeen, parkeerbeperkende- en verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 6 mei 2015;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de rommelmarkt van de Hoekkermis op zondag 28 juni 2015 op de voorgestelde locatie Krekelmuit-Pastoor Bontestraat:

 

Artikel 1 - Parkeerverbod

1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

  • Krekelmuit
  • Pastoor Bontestraat.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3. Deze maatregel is van toepassing op zondag 28 juni 2015 van 5.00 uur tot 18.00 uur.

 

Artikel 2 - Omleiding

2.1. De toegang tot de volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen:

  • Krekelmuit
  • Pastoor Bontestraat.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 en F45.

2.3. Er wordt een omleiding georganiseerd voor de bewoners van de Vrouwestraat en Maroyendam vanaf het kruispunt Krekelmuit/Leopoldlaan - Leopoldlaan - Balgerhoeke - Sint-Laureinsesteenweg - Grote Boterhoek - Maroyendam - kruispunt Maroyendam/Vrouwestraat.

2.4. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F41.

2.5. Deze maatregel is van toepassing op zondag 28 juni 2015 van 5.00 uur tot 18.00 uur.

 

Artikel 3 – Openbare Orde

3.1. Standhouders

3.1.1.Standhouders moeten te allen tijde een door de organisatie uitgereikte kaart of toelating kunnen voorleggen om een standplaats te kunnen innemen.

3.1.2.Het nummer van de uitgereikte kaart moet overeenstemmen met het nummer van de standplaats die door de organisatie werd toegewezen.

3.1.3.Het is verboden:

  • een standplaats in te nemen in de zone voorzien van de rommelmarkt zonder de schriftelijke toestemming van de organisator
  • een standplaats in te nemen binnen een straal van 1 km rond de zone die voorzien is voor de officiële rommelmarkt.

3.1.4.Overtredingen van de maatregelen in rubriek 3 worden met politiestraffen bestraft.

3.2. De opstelling van de verschillende standen, tenten en marktkraampjes moet nauwlettend worden opgevolgd door de verantwoordelijke organisatie tijdens de volledige duur van het evenement om een vrije doorgang van minstens vier meter steeds te vrijwaren voor de hulpdiensten.

3.3. De bewoners van volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

  • Pastoor Bontestraat
  • Krekelmuit
  • Maroyendam
  • Vrouwestraat

dienen op de hoogte gebracht te worden van de gewijzigde verkeerssituatie tijdens de duur van de rommelmarkt.

 

Artikel 4

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,

 

De stadssecretaris, De burgemeester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Koen LOETE

 

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de voorzitter,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 


Zoeken