Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2015 / tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de ‘Heen en Weer Week’ van maandag 4 mei 2015 tot vrijdag 8 mei 2015

tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de ‘Heen en Weer Week’ van maandag 4 mei 2015 tot vrijdag 8 mei 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 24 februari 2015

 

AANWEZIG :

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de ‘Heen en Weer Week’ van maandag 4 mei 2015 tot vrijdag 8 mei 2015.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat de ‘Heen en Weer Week’ plaatsvindt te Eeklo van maandag 4 mei 2015 tot vrijdag 8 mei 2015;

Overwegende dat de nodige maatregelen dienen genomen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 26 januari 2015;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de ‘Heen en Weer Week’ van maandag 4 mei 2015 tot vrijdag 8 vrijdag 2015:

 

Artikel 1 - Parkeerverbod

1.1 Het is verboden te parkeren en stil te staan op het zuidelijk gedeelte van de parking aan de stedelijke sporthal in de Burgemeester Lionel Pussemierstraat ‘uitgezonderd politievoertuigen’.

1.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht en voorzien van een onderbord ‘uitgezonderd politiediensten’.

1.3 Deze maatregel is van toepassing van maandag 4 mei 2015 tot en met vrijdag 8 mei 2015 dagelijks vanaf 8.00 uur tot 16.00 uur.

 

Artikel 2 - Openbare Orde

2.1 De organisator mag nadars plaatsen en linten aanbrengen om de zone, voorbehouden voor het verkeerspark, duidelijk af te bakenen.

 

Artikel 3

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

 

De stadssecretaris, De burgemeester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Koen LOETE

 

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de burgemeester,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 


Zoeken