Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2015 / tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 100-dagenoptocht op woensdag 13 mei 2015

tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 100-dagenoptocht op woensdag 13 mei 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 24 februari 2015

 

AANWEZIG :

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 100-dagenoptocht op woensdag 13 mei 2015.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat de 100-dagenoptocht plaatsvindt te Eeklo op woensdag 13 mei 2015;

Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 4 februari 2015;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de 100-dagenoptocht op woensdag 13 mei 2015 volgens voorgesteld parcours:

  • Start om 9.00 uur: parking sporthal
  • Omloop: Burgemeester Lionel Pussemierstraat - Roze - over de terreinen van het PTI - Vrombautstraat - rondpunt - Zandvleuge - Opeisingsstraat - Eikelstraat - langsheen de ingang van het Koninklijk Atheneum - Molenstraat - Markt - Patersstraat - Kloosterdreef - over de terreinen van het College-Onze-Lieve-Vrouw Ten Doorn - Dullaert - Zuidmoerstraat - Visstraat - Oostveldstraat - Burgemeester Lionel Pussemierstraat - Scoutspad.
  • Aankomst rond 11.00 uur: Parking sporthal.

 

Artikel 1 - Parkeerverbod

1.1 Het is verboden te parkeren en stil te staan in de Burgemeester Lionel Pussemierstraat, tussen de Burgemeester Lionel Van Dammelaan en het Scoutspad.

1.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3 Deze maatregel is van toepassing op woensdag 13 mei 2015 van 7.00 uur tot 9.00 uur.

 

Artikel 2 - Omleiding

2.1 De toegang tot de Visstraat, komende van de N9, is verboden voor alle voertuigen.

2.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van politieambtenaren en gemachtigde opzichters.

2.3 Deze maatregel is van toepassing op woensdag 13 mei 2015 van 10.30 uur tot na de passage van de stoet.

 

Artikel 3 - Openbare Orde

3.1 De politie zal de stoet escorteren en de nodige verkeersregeling voorzien. Hierbij wordt er bijstand gevraagd van vier gemachtigde opzichters per fiets die door de deelnemende scholen zullen worden aangeduid.

3.2. Een intern reglement - ‘reglement 100-dagenoptocht Eeklo’ - werd door de stad Eeklo opgesteld. Dit reglement wordt dwingend opgelegd aan de organisator en de deelnemers. Door deze beslissing van het college van burgemeester en schepenen te ondertekenen, verklaren de deelnemers kennis te hebben genomen van de inhoud van dit reglement, zich aan het gestelde in het reglement te houden en de voorwaarden na te leven op straffe van uitsluiting van deelname aan de optocht.

3.3 De studenten, die na het programma in de evenementenhal onder begeleiding van hun klastitularis zich terug naar school begeven, maken daarbij gebruik van de voetpaden. De N9 wordt, uit veiligheidsoverweging, enkel gekruist ter hoogte van de Kaaistraat, waar het verkeer zal gekanaliseerd worden door de politie.

 

Artikel 4

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

 

 

De stadssecretaris, De burgemeester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Koen LOETE

 

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de burgemeester,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 


Zoeken