Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2015 / tijdelijk politiereglement naar aanleiding van het evenement ‘Zomer in Zonneheem’ van dinsdag 18 augustus 2015 tot donderdag 20 augustus 2015

tijdelijk politiereglement naar aanleiding van het evenement ‘Zomer in Zonneheem’ van dinsdag 18 augustus 2015 tot donderdag 20 augustus 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 3 maart 2015

 

AANWEZIG :

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van het evenement ‘Zomer in Zonneheem’ van dinsdag 18 augustus 2015 tot donderdag 20 augustus 2015.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat het evenement ‘Zomer in Zonneheem’ plaatsvindt te Eeklo van dinsdag 18 augustus 2015 tot donderdag 20 augustus 2015;

Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 2 februari 2015;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van het evenement ‘Zomer in Zonneheem’ van dinsdag 18 augustus 2015 tot donderdag 20 augustus 2015:

 

Artikel 1 - Parkeerverbod

1.1 Het is verboden te parkeren en stil te staan in de Schietspoelstraat.

1.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3 Deze maatregel is van toepassing van maandag 17 augustus 2015 van 8.00 uur tot vrijdag 21 augustus 2015 tot 17.00 uur.

 

Artikel 2 - Omleiding

2.1 De toegang tot de Schietspoelstraat is verboden voor alle motorvoertuigen, ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’.

2.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’.

2.3 Deze maatregel is van toepassing van maandag 17 augustus 2015 van 8.00 uur tot vrijdag 21 augustus 2015 tot 17.00 uur.

 

Artikel 3

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

 

De stadssecretaris, De burgemeester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Koen LOETE

 

 

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de burgemeester,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 

 


Zoeken