Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2015 / tijdelijk politiereglement op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de ‘Truckshow’ van zaterdag 23 mei 2015 tot en met zondag 24 mei 2015.

tijdelijk politiereglement op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de ‘Truckshow’ van zaterdag 23 mei 2015 tot en met zondag 24 mei 2015.

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 13 januari 2015

 

AANWEZIG :

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D'HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de ‘Truckshow’ van zaterdag 23 mei 2015 tot en met zondag 24 mei 2015.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat de ‘Truckshow’ in Eeklo doorgaat op zaterdag 23 mei 2015 en zondag 24 mei 2015;

Overwegende dat de nodige maatregelen dienen genomen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 12 december 2014;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de ‘Truckshow’ op zaterdag 23 mei 2015 en zondag 24 mei 2015:

 

Artikel 1 – Parkeerverbod

1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan op het noordelijk gedeelte van de parking sporthal, Burgemeester Lionel Pussemierstraat 157 te 9900 Eeklo.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X), van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3. Deze maatregel is van toepassing van vrijdag 22 mei 2015 van 9.00 uur tot en met zondag 24 mei 2015 tot 22.00 uur.

 

Artikel 2 – Openbare Orde

2.1. De organisator mag nadars en linten aanbrengen om de zone, voorbehouden voor de deelnemers aan het evenement, duidelijk af te bakenen.

2.2. Gelet op de mogelijkheden naar aansluitingen op het elektriciteits-, water- en rioolnetwerk zijn de opstellingsmogelijkheden van de tent zeer beperkt en worden deze teruggebracht naar één locatie.

2.3. Gelet op het feit dat het aantal deelnemende trucks nog niet bekend is en gelet op de reguliere wedstrijden en trainingen die doorgaan op vrijdag 22 mei 2015 en zaterdag 23 mei 2015 in de sporthal, dient een gedeelte van de parking vrij te blijven voor deze sportclubs. Op zondag 24 mei 2015 stelt dit probleem zich niet. Een uitbreiding van de evenementenzone behoort tot de mogelijkheden indien de organisator duidelijk kan aantonen hoeveel trucks er aan het evenement zullen deelnemen. Hij dient evenwel rekening te houden met de mogelijke beperkingen op zaterdag 23 mei 2015.

 

Artikel 3

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

 

De stadssecretaris, De burgemeester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Koen LOETE

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de burgemeester,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 


Zoeken