Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2015 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van Helden in het Park op donderdag 30 juli, 6, 13 en 20 augustus 2015

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van Helden in het Park op donderdag 30 juli, 6, 13 en 20 augustus 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 14 april 2015

 

AANWEZIG :

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van Helden in het Park op donderdag 30 juli, 6, 13 en 20 augustus 2015.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat Helden in het Park plaatsvindt in het Heldenpark op donderdag 30 juli, 6, 13 en 20 augustus 2015;

Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 23 maart 2015;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van Helden in het Park op donderdag 30 juli, 6, 13 en 20 augustus 2014:

 

Artikel 1 - Parkeerverbod

1.1 Het is verboden te parkeren en stil te staan in het Heldenpark.

1.2 Deze maatregelen worden kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3 Deze maatregel is van toepassing op woensdag 29 juli 2015 van 15.30 uur tot 17.00 uur.

1.4 Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Sportlaan, tussen de Burgemeester Lionel Van Dammelaan en de Oostveldstraat (pare huisnummers)
 • Kottemstraat (pare huisnummers)
 • Lekestraat, tussen de Zwembadstraat en de Kottemstraat (onpare huisnummers)
 • Oostveldstraat 162, oprit zwembad (uitgezonderd hulpdiensten).

1.5 Deze maatregelen worden kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.6 Deze maatregel is van toepassing op

 • donderdag 30 juli 2015 vanaf 19.00 uur tot vrijdag 31 juli 2015 tot 01.00 uur
 • donderdag 6 augustus 2015 vanaf 19.00 uur tot vrijdag 7 augustus 2015 tot 01.00 uur
 • donderdag 13 augustus 2015 vanaf 19.00 uur tot vrijdag 14 augustus 2015 tot 01.00 uur
 • donderdag 20 augustus 2015 vanaf 19.00 uur tot vrijdag 21 augustus 2015 tot 01.00 uur.

1.7 Het parkeren in het Heldenpark is voorbehouden voor voertuigen waarop op de binnenkant van de voorruit de gemeentelijke parkeerkaart is aangebracht.

1.8 Deze maatregelen worden kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E9a met onderbord ‘PARKEERKAART’, voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.9 Deze maatregel is van toepassing op:

 • donderdag 30 juli 2015 van 14.00 uur tot vrijdag 31 juli 2015 tot 02.00 uur
 • donderdag 6 augustus 2015 van 14.00 uur tot vrijdag 7 augustus 2015 tot 02.00 uur
 • donderdag 13 augustus 2015 van 14.00 uur tot vrijdag 14 augustus 2015 tot 02.00 uur
 • donderdag 20 augustus 2015 van 14.00 uur tot vrijdag 21 augustus 2015 tot 02.00 uur.

1.10 Het parkeren in de Kottemstraat (onpare huisnummers) is voorbehouden voor voertuigen waarop op de binnenkant van de voorruit de gemeentelijke parkeerkaart is aangebracht.

1.11 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E9a met onderbord ‘PARKEERKAART’, voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.12 Deze maatregel is van toepassing op:

 • donderdag 30 juli 2015 vanaf 19.00 uur tot vrijdag 31 juli 2015 tot 02.00 uur
 • donderdag 6 augustus 2015 vanaf 19.00 uur tot vrijdag 7 augustus 2015 tot 02.00 uur
 • donderdag 13 augustus 2015 vanaf 19.00 uur tot vrijdag 14 augustus 2015 tot 02.00 uur
 • donderdag 20 augustus 2015 vanaf 19.00 uur tot vrijdag 21 augustus 2015 tot 02.00 uur.

 

Artikel 2 - Openbare Orde

2.1 Om de veiligheid van de bezoekers maximaal te garanderen, is het verboden glazen recipiënten mee te brengen naar het festival ‘Helden in het Park’.

2.2 Er wordt een mindervalidenparking georganiseerd in de Kottemstraat, vijf parkeerplaatsen vanaf het kruispunt met de Oostveldstraat.

 

Artikel 3

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

De stadssecretaris, De burgemeester,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Koen LOETE

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de burgemeester,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 


Zoeken