Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2015 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de ‘De grote uitdaging’ op zondag 27 september 2015 - vervanging

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de ‘De grote uitdaging’ op zondag 27 september 2015 - vervanging

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 22 september 2015

 

AANWEZIG:

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de ‘De grote uitdaging’ op zondag 27 september 2015 - vervanging.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat op zondag 27 september 2015 ‘De grote uitdaging’ georganiseerd wordt;

Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie van 7 september 2015;

Gelet op het aangepast advies van de politie dd. 21 september 2015;

 

In vervanging van zijn besluit van 15 september 2015;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de ‘De grote uitdaging’ op zondag 27 september 2015:

 

Artikel 1 - Parkeerverbod

1.1 Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Markt, vanaf huisnummer 36 tot en met huisnummer 74
 • Markt, vanaf huisnummer 1 tot en met huisnummer 97, inclusief de ventweg
 • Stationsstraat, vanaf huisnummer 1 tot en met huisnummer 81
 • Stationsstraat, vanaf huisnummer 2 tot en met huisnummer 78
 • Oostveldstraat, tussen de Stationsstraat en de Kottemstraat (enkel de parkeerplaatsen gelegen op de rijbaan)
 • Tieltsesteenweg, tussen de Raverschootstraat en de Moeie.

1.2 Deze maatregel is van toepassing op zondag 27 september 2015 van 9.00 uur tot 19.00 uur.

1.3 Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • marktplein
 • Markt, vanaf huisnummer 2 tot en met huisnummer 10

1.4 Deze maatregel is van toepassing op zondag 27 september 2015 van 9.00 uur tot maandag 28 september 2015 tot 00.00 uur.

1.5 Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Kerkstraat, vier parkeerplaatsen ter hoogte van de huisnummers 4-10

1.6 Deze maatregel is van toepassing vanaf vrijdag 25 september 2015 van 8.00 uur tot zondag 27 september 2015 tot 20.00 uur.

1.7 Het is verboden te parkeren en stil te staan op de drie parkeerplaatsen gelegen naast Markt 36 (café De Gouden Pluim).

1.8 Deze maatregel is van toepassing vanaf vrijdag 25 september 2015 van 18.00 uur tot maandag 28 september 2015 tot 17.00 uur.

1.9 Deze maatregelen worden kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

 

Artikel 2 - Omleiding

2.1. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle voertuigen:

 • marktplein
 • Markt
 • Kerkplein, vanaf Markt tot en met huisnummer 1A
 • Stationsstraat, tussen de Markt en de doorsteek aan het Krugercomplex.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en/of bakens of kegels en verkeersborden van het type C3 en F45.

2.3. Er wordt een omleiding georganiseerd voor het verkeer op de N9 komende van Gent met bestemming Brugge vanaf het kruispunt Stationsstraat/Oostveldstraat - Oostveldstraat - Kriekmoerstraat - Vrombautstraat - Zandvleuge - Heilig Grafstraat - kruispunt Heilig Grafstraat/Molenstraat.

2.4. Er wordt een omleiding georganiseerd voor het verkeer op de N499 komende van Aalter richting Gent vanaf het kruispunt Koning Albertstraat/Boelare/Markt/Molenstraat - Boelare - Blommekens - Vrombautstraat - Kriekmoerstraat - Oostveldstraat - kruispunt Oostveldstraat/Koningin Astridplein/Stationsstraat/Visstraat.

2.5. Er wordt een omleiding georganiseerd voor het verkeer op de N9 komende van Brugge met bestemming Gent vanaf het kruispunt Molenstraat/Koning Albertstraat/Boelare - Boelare - Blommekens - Vrombautstraat - Kriekmoerstraat - Oostveldstraat - kruispunt Oostveldstraat/Koningin Astridplein/Stationsstraat/Visstraat.

2.6. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F39 en F41 ter hoogte van de kruispunten op de omleidingswegen.

2.7. Aanpassen van de rijrichting:

2.7.1.Er wordt een tijdelijk tweerichtingsverkeer voor het plaatselijk verkeer ingevoerd in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Collegestraat
 • Patersstraat
 • Kaaistraat
 • Garenstraat
 • Raamstraat, tussen de Melkerij en de Stationsstraat
 • Sterrestraat
 • Melkerij, vanaf huisnummer 25 tot en het huisnummer 27.

2.7.2.Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door de tegenstrijdige signalisatie af te plakken en gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 ter hoogte van de N9 en bijkomende verkeersborden F45 en C3 met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’.

2.8. Deze maatregelen zijn van toepassing op zondag 27 september 2015 van 9.00 uur tot 19.00 uur.

 

Artikel 3 - Openbare Orde

3.1. De opstelling van de kramen en installaties op de N9 gebeurt op zodanige wijze dat er steeds een doorgang van minimum vier meter gevrijwaard blijft in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Stationsstraat (linker rijvak in de richting van Brugge)
 • Markt (linker rijvak in de richting van Brugge).

3.2. Alle verkeersmaatregelen dienen gecommuniceerd te worden naar de plaatselijke bevolking binnen de site en in de onmiddellijke omgeving van de site. De aanpassing van rijrichting dient extra benadrukt te worden.

3.3. Er wordt een parking ingericht voor houders van een gemeentelijke parkeerkaart in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Markt, vanaf huisnummer 12 tot en met huisnummer 16
 • Kerkstraat, de parkeerstrook gelegen recht tegenover huisnummer 4 tot en met huisnummer 10
 • Kerkplein, de vier parkeerplaatsen ter hoogte van Kerkplein 12 - 12D - 13
 • Kerkplein, de twee parkeerplaatsen ter hoogte van Kerkplein 4 - 5 - 6.

3.4. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden E9A voorzien van het onderbord ‘kaarthouders’.

3.5. Deze maatregel is van toepassing op zondag 27 september 2015 van 9.00 uur tot 20.00 uur.

 

Opmerking

De parkeerplaatsen gelegen in de Kerkstraat, vier parkeerplaatsen ter hoogte van de huisnummers 4 - 10, worden voorzien voor het plaatsen van de radiowagens van Radio 1 en een container van de sportdienst.

 

Artikel 4

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

 

De stadssecretaris, De burgemeester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Koen LOETE

 

 

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de burgemeester,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 


Zoeken