Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2015 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de ‘Kerstshopping’ van vrijdag 18 december 2015 tot en met zondag 20 december 2015

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de ‘Kerstshopping’ van vrijdag 18 december 2015 tot en met zondag 20 december 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 15 december 2015

 

AANWEZIG :

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de ‘Kerstshopping’ van vrijdag 18 december 2015 tot en met zondag 20 december 2015.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat van vrijdag 18 december 2015 tot en met zondag 20 december 2015 de ‘Kerstshopping’ plaatsvindt te Eeklo;

Overwegende dat de nodige verkeers- en parkeermaatregelen dienen genomen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 26 november 2015;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de ‘Kerstshopping’ van vrijdag 18 december 2015 tot en met zondag 20 december 2015: 

 

Artikel 1 - Parkeerverbod

1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

  • marktplein
  • Markt, tussen huisnummer 2 en huisnummer 16.

1.2. Deze maatregelen worden kenbaar gemaakt door gebruik te maken verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3. Deze maatregel is van toepassing van donderdag 17 december 2015 van 13.00 uur tot maandag 21 december 2015 tot 11.00 uur.

 

Artikel 2 - Omleiding

2.1. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle verkeer:

  • marktplein
  • Markt, tussen huisnummer 2 en huisnummer 16.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3, C31 en D1.

2.3. Er wordt een omleiding georganiseerd voor het doorgaand verkeer richting Kerkstraat vanaf het kruispunt Stationsstraat/Raamstraat - Lijnendraaierstraat - Kerkstraat.

2.4. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F41.

2.5. Deze maatregelen zijn van toepassing van donderdag 17 december 2015 van 13.00 uur tot maandag 21 december 2015 tot 11.00 uur.

 

Artikel 3 - Openbare Orde

3.1. De opstelling van de kramen en tenten dient op zodanige wijze te gebeuren dat de voorziene veiligheidszone voor de hulpdiensten op het ceremonieplein, marktplein en het gedeelte Markt 2 tot aan Markt 16 vrij blijft. Deze zone zal in samenspraak met de brandweer bepaald worden na ontvangst van het voorgestelde inplantingsplan.

3.2. De organisatie zal instaan voor de opnet van het marktplein en de afbraak van de kraampjes op maandag 21 december 2015 van 8.00 uur tot 11.00 uur.

3.3. De bewoners van de Markt, Stationsstraat, Kerkstraat, Kerkplein, Prinsenhofstraat, Zilverstraat en de Teirlinckstraat dienen op de hoogte gebracht te worden van de gewijzigde verkeerssituatie.

3.4. De organisatie voorziet stewards die zullen instaan voor de naleving van het parkeerverbod en de omleiding. Onregelmatigheden worden onmiddellijk gemeld.

 

Artikel 4

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

 

De stadssecretaris, De burgemeester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Koen LOETE

 

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de burgemeester,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 


Zoeken