Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2015 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de ‘Mapping’ op zondag 20 december 2015

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de ‘Mapping’ op zondag 20 december 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 15 december 2015

 

AANWEZIG :

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de ‘Mapping’ op zondag 20 december 2015.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat op zondag 20 december 2015 de ‘Mapping’ in het kader van de kerstshopping plaatsvindt te Eeklo;

Overwegende dat de nodige verkeers- en parkeermaatregelen dienen genomen te worden;

 

Onder voorbehoud van het verkrijgen van de vergunning van het Agentschap Wegen en Verkeer - district Eeklo;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 2 december 2015;

 

BESLUIT:

 

Onder voorbehoud van het verkrijgen van de vergunning van het Agentschap Wegen en Verkeer - district Eeklo zijn volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de ‘Mapping’ op zondag 20 december 2015: 

 

Artikel 1 - Parkeerverbod

1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan op de parkeerplaatsen gelegen tussen Markt 47 en Markt 57.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3. Deze maatregel is van toepassing op zondag 20 december 2015 van 18.00 uur tot 22.00 uur.

 

Artikel 2 - Omleiding

2.1. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen:

  • Markt, tussen de Stationsstraat en Boelare/Molenstraat/Koning Albertstraat
  • Stationsstraat, tussen Markt en Patersstraat.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3, C31 en D1.

2.3. Deze toegang tot de Stationsstraat, tussen de Patersstraat en Visstraat/Oostveldstraat/Koningin Astridplein is verboden voor alle voertuigen, ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’.

2.4. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 + onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ en F45.

2.5. Er wordt een omleiding georganiseerd voor het doorgaand verkeer vanaf het kruispunt Visstraat/Oostveldstraat/Koningin Astridplein - Oostveldstraat - Kriekmoerstraat - Vrombautstraat - Blommekens - Boelare - kruispunt Boelare/Molenstraat/Koning Albertstraat en omgekeerd.

2.6. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F41.

2.7. Deze maatregelen zijn van toepassing op zondag 20 december 2015 van 18.00 uur tot 22.00 uur.

 

Artikel 3 - Openbare orde

3.1. De zone N9 tussen de Patersstraat en Kerkplein/Collegestraat wordt volledig afgesloten voor alle verkeer met nadarelementen. De organisatie voorziet stewards binnen deze zone die zullen instaan voor de naleving van deze omleiding. Onregelmatigheden worden onmiddellijk gemeld.

3.2. De organisatie zal instaan voor het in front plaatsen van de nodige signalisatie en afbakeningselementen bij aanvang van het evenement en het uit front draaien hiervan bij het einde van het evenement.

3.3. De bewoners van de Markt, Stationsstraat, Kerkstraat, Kerkplein, Prinsenhofstraat, Zilverstraat en de Teirlinckstraat dienen op de hoogte gebracht te worden van de gewijzigde verkeerssituatie.

 

Artikel 4

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

 

De stadssecretaris, De burgemeester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Koen LOETE

 

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de burgemeester,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 


Zoeken