Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2015 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de ‘Open Landbouwdag stad Eeklo’ op zondag 6 september 2015

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de ‘Open Landbouwdag stad Eeklo’ op zondag 6 september 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 18 augustus 2015

 

AANWEZIG:

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de ‘Open Landbouwdag stad Eeklo’ op zondag 6 september 2015.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat op zondag 6 september 2015 de ‘Open Landbouwdag stad Eeklo’ in Eeklo wordt georganiseerd;

Overwegende dat, voor de veiligheid van de deelnemers en voor de verkeersveiligheid in het algemeen, verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 6 augustus 2015;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de ‘Open Landbouwdag stad Eeklo’ op zondag 6 september 2015:

 

Artikel 1 - Openbare orde

1.1. Er wordt een snelheidsbeperking tot maximaal 50 km/u ingevoerd ter hoogte van de COLTD Schoolhoeve, Tieltsesteenweg 114 te 9900 Eeklo.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type C43.

1.3. Er wordt een parking georganiseerd op het terrein recht tegenover de Schoolhoeve waarbij de oprit zal liggen ter hoogte van het kruispunt Tieltsesteenweg/Oude Weg en de uitrit voorzien wordt in de Murkelstraat.

1.4. Het verkeer dat de parking verlaat zal dit enkel kunnen doen in de richting van de Tieltsesteenweg.

1.5. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type D1.

1.6. Deze maatregelen zijn van toepassing op zondag 6 september 2015 van 10.00 uur tot 18.00 uur.

 

Artikel 2

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

De stadssecretaris, De burgemeester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Koen LOETE

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de voorzitter,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 


Zoeken