Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2015 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de BBQ van de Spaarkas Gambrinus op zaterdag 20 juni 2015

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de BBQ van de Spaarkas Gambrinus op zaterdag 20 juni 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 9 juni 2015

 

AANWEZIG:

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de BBQ van de Spaarkas Gambrinus op zaterdag 20 juni 2015.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat op zaterdag 20 juni 2015 de BBQ van de Spaarkas Gambrinus te Eeklo plaatsvindt;

Overwegende dat, voor de veiligheid van de deelnemers en voor de verkeersveiligheid in het algemeen, parkeerbeperkende maatregelen dienen getroffen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 1 juni 2015;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de BBQ van de Spaarkas Gambrinus op zaterdag 20 juni 2015:

 

Artikel 1 - Parkeerverbod

1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan ter hoogte van de Markt 4, de vier parkeerplaatsen gelegen voor Gambrinus.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3. Deze maatregel is van toepassing op zaterdag 20 juni 2015 van 17.00 uur tot 24.00 uur.

 

Artikel 2 – Openbare orde

Er dient een vrije ruimte te blijven van 1,5 meter voor de voetgangers tussen de vaste installatie (overdekt terras) van de Gambrinus en de parkeerplaatsen waarop de tijdelijke installaties komen.

 

Artikel 3

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,

 

De stadssecretaris, De burgemeester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Koen LOETE

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de voorzitter,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 


Zoeken