Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2015 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de Meetjeslandse Balloonmeeting op zaterdag 25 juli 2015 en zondag 26 juli 2015

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de Meetjeslandse Balloonmeeting op zaterdag 25 juli 2015 en zondag 26 juli 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 28 april 2015

 

AANWEZIG:

Freddy DEPUYDT, eerste schepen-voorzitter;

Christophe DE WAELE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK en Bob D’HAESELEER, schepenen;

Monique HAEGEMAN, stadssecretaris wd.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de Meetjeslandse Balloonmeeting op zaterdag 25 juli 2015 en zondag 26 juli 2015.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat op zaterdag 25 juli 2015 en zondag 26 juli 2015 de Meetjeslandse Balloonmeeting te Eeklo plaatsvindt;

Overwegende dat, voor de veiligheid van de deelnemers en voor de verkeersveiligheid in het algemeen, parkeer- en verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 15 april 2015;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de Meetjeslandse Balloonmeeting op zaterdag 25 juli 2015 en zondag 26 juli 2015:

 

Artikel 1 – Parkeerverbod

1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Burgemeester Maurice Goethalslaan
 • Burgemeester Lionel Pussemierstraat, tussen de Oostveldstraat en huisnummer 174 (beide zijden)
 • Burgemeester Lionel Pussemierstraat, tussen huisnummer 173 en huisnummer 179A (beide zijden)
 • Burgemeester Lionel Van Dammelaan
 • Geraniumlaan
 • Oostveldstraat, tussen het Psychiatrisch Ziekenhuis en de Kottemstraat
 • parking sporthal, Burgemeester Lionel Pussemierstraat
 • Roze, tussen de Rabautstraat en de Vrombautstraat
 • Scoutspad
 • Sportlaan, tussen de Oostveldstraat en de Burgemeester Lionel Van Dammelaan
 • Zonnebloemstraat
 • Zonnepark.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3. Het is verboden te parkeren en stil te staan in de Burgemeester Lionel Van Dammelaan, tussen de Burgemeester Maurice Goethalslaan en de Zonnebloemstraat, ‘uitgezonderd kaarthouders en hulpdiensten’.

1.4. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E9 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X), voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht en voorzien van een blauw onderbord ‘kaarthouders en hulpdiensten’.

1.5. Deze maatregel is van toepassing op:

 • zaterdag 25 juli 2015 van 12.00 uur tot 23.00 uur
 • zondag 26 juli 2015 van 12.00 uur tot 23.00 uur.

 

Artikel 2 – Omleiding

2.1. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen, ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’:

 • Burgemeester Maurice Goethalslaan
 • Burgemeester Lionel Pussemierstraat
 • Burgemeester Lionel Van Dammelaan
 • Geraniumlaan
 • parking sporthal
 • Scoutspad
 • Sportlaan, tussen de Oostveldstraat en de Burgemeester Lionel Van Dammelaan
 • Zonnebloemstraat
 • Zonnepark.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type F39 met de vermelding F19 + M4 + ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’.

2.3. De toegang tot de Sportlaan wordt afgesloten op het kruispunt met de:

 • Emiel Dauwestraat
 • Rode Kruisstraat
 • Parklaan
 • aan het rond punt met de Burgemeester Lionel Van Dammelaan.

2.4. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 + M2+ en F45.

2.5. De toegang tot de Burgemeester Lionel Van Dammelaan, tussen de Burgemeester Lionel Pussemierstraat en de Burgemeester Maurice Goethalslaan, is verboden voor alle motorvoertuigen, ‘uitgezonderd hulpdiensten’.

2.6. Er wordt een eenrichtingsverkeer ingevoerd in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Burgemeester Maurice Goethalslaan, in de richting Zonnebloemstraat – Burgemeester Lionel Van Dammelaan
 • Burgemeester Lionel Pussemierstraat, in de richting Oostveldstraat – Roze
 • Burgemeester Lionel Van Dammelaan, in de richting Burgemeester Maurice Goethalslaan – Sportlaan
 • Scoutspad, in de richting Sportlaan – Burgemeester Lionel Pussemierstraat
 • Sportlaan, in de richting Burgemeester Lionel Van Dammelaan – Oostveldstraat
 • Zonnebloemstraat, in de richting Burgemeester Lionel Pussemierstraat – Burgemeester Lionel Van Dammelaan.

2.7. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type C1 + M2, F19 + M4, D1 en C31.

2.8. Deze maatregelen zijn van toepassing op:

 • zaterdag 25 juli 2015 van 12.00 uur tot 23.00 uur
 • zondag 26 juli 2015 van 12.00 uur tot 23.00 uur.

 

Artikel 3 – Openbare Orde

3.1. Private en bijzondere veiligheid tijdens het evenement:

 • de organisator kan vrijwilligers aanstellen mits te voldoen aan artikel 2 § 1 van de wet van 10 april 1990. De aanvraag hiervoor dient bij de burgemeester toe te komen uiterlijk drie weken vóór de aanvang van het evenement.

Het gebied begrensd door:

o Sportlaan

o Scoutspad

o Zonnepark

o Geraniumlaan

o Burgemeester Lionel Pussemierstraat

o Burgemeester Lionel Van Dammelaan

wordt tijdens de dagen van de meeting tussen 12.00 uur en 24.00 uur gereserveerd voor de organisator van de balloonmeeting en wordt de zone waarin bewakingsactiviteiten kunnen worden uitgeoefend in de zin van artikel 11, 3de lid van de wet van 10 april 1990.

 • de door de organisator ingezette vrijwilligers mogen geen fouilles van personen uitvoeren.
 • iedere vrijwilliger die met een bewakingsactiviteit is belast, dient een duidelijk leesbaar herkenningsteken te dragen waarop hun naam, de datum wanneer ze voor de meeting worden ingezet, de tekst ‘VZW Meetjeslandse Balloonmeeting’ en de tekst ‘Toezicht’ is vermeld.
 • buiten het in deze paragraaf omschreven gebied mogen geen bewakingsactiviteiten worden uitgevoerd.
 • alle personen die in dit kader worden ingezet, dienen elke strafbare handeling die door hen wordt vastgesteld onmiddellijk door te geven aan de politiediensten.

3.2. Bestendige verkoopspunten en leurhandel:

 • tijdens de dagen van het evenement is het verboden om niet bestendige verkoopspunten te plaatsen en te leuren op en langs de openbare weg binnen een straal van 300 meter, met als middelpunt de stedelijke sporthal, zonder de voorafgaandelijke toestemming van de burgemeester.
 • overtreders van deze politieverordening worden gestraft met een gevangenisstraf van één tot zeven dagen en met een geldboete van één tot vijfentwintig euro, of met één van deze straffen alleen.

3.3. Tankplaats:

 • de tankwagen bevindt zich in een met nadar afgesloten ruimte (straal 50 m). Aan de nadar moeten volgende pictogrammen aangebracht worden:

o verboden te roken

o gsm-gebruik verboden

 • de organisator dient de richtlijnen (veiligheid, traject, volgorde) aangegeven door de stedelijke brandweer strikt te volgen.

 

Artikel 4

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

De stadssecretaris wd., De eerste schepen-voorzitter,

get. Monique HAEGEMAN get. Freddy DEPUYDT

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de voorzitter,

De stadssecretaris wd.,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 


Zoeken