Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2015 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de Retrokoers op dinsdag 21 juli 2015 - vervanging beslissing dd. 23 juni 2015

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de Retrokoers op dinsdag 21 juli 2015 - vervanging beslissing dd. 23 juni 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 30 juni 2015

 

AANWEZIG:

Freddy DEPUYDT, schepen-voorzitter;

Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de Retrokoers op dinsdag 21 juli 2015 - vervanging beslissing dd. 23 juni 2015.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat op dinsdag 21 juli 2015 de Retrokoers te Eeklo plaatsvindt;

Overwegende dat, voor de veiligheid van de deelnemers en voor de verkeersveiligheid in het algemeen, verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 8 juni 2015;

Gelet op het aangepast advies van de politie dd. 25 juni 2015;

 

In vervanging van zijn besluit van 23 juni 2015;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de Retrokoers op dinsdag 21 juli 2015 volgens voorgesteld parcours:

  • de optocht doorheen het centrum vertrekt via de parking sporthal - Burgemeester Lionel Pussemierstraat - Oostveldstraat - Stationsstraat - Markt - Boelare - Blommekens - Peperstraat - Bus - Huysmanhoeve.
  • het wedstrijdgedeelte verloopt op een gesloten omloop via de Bus - Noordbusakker - Aalschootdreef - Aalstgoed - Ketsebroeken - Ketsebroek - Zuidbusakker - Bus.
  • start en aankomst met uitloop ter hoogte van de Huysmanshoeve, Bus 1. Aanvang om 13.30 uur. Afstand: 40 km.

 

Artikel 1 - Omleiding

1.1. De toegang tot Bus, komende van de Peperstraat, is verboden voor alle voertuigen ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type F45, C3 en C3 voorzien van een reglementair onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’.

1.3. Er wordt een omleiding georganiseerd voor het doorgaand verkeer richting Lembeke vanaf het kruispunt Peperstraat/Bus - Peperstraat - rotonde (bestaande signalisatie) - richting Lembeke.

1.4. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F41.

1.5. Deze maatregelen zijn van toepassing op dinsdag 21 juli 2015 van 13.30 uur tot 15.30 uur.

 

Artikel 2 – Openbare orde

2.1. De organisator voorziet signalisatie op volgende (kruis)punten:

 

Locatie /     Signaalgever

Huysmanhoeve, Bus 1 (bij start & aankomst) 1

Bus/Noordbusakker1

Noordbusakker/Aalschootdreef 1

Aalschootdreef/Waaiakker 1

Aalschootdreef/Aalstgoed 1

Aalstgoed/Bus/Ketsebroeken 1

Ketsebroeken/Ketsebroek 1

Ketsebroek/Kattelare 1

Kattelare/Zuidbusakker 1

Zuidbusakker/Bus 1

Bus/Waaiakker 1

Bus/Kruiskenstraat 1

Totaal: 12 signaalgevers

+ 1 reserve

 

30 minuten voor de aanvang van de wielerwedstrijd dienen de signaalgevers ter plaatse te zijn en hun briefing ontvangen te hebben. Tot zolang de veiligheid van de deelnemers niet kan gegarandeerd worden zal er niet gestart worden. De identiteit en de opstellingsplaats van de signaalgevers wordt ten minste één week voor de aanvang van de wedstrijd overgemaakt aan de lokale politie.

2.2. De signaalgevers dienen verplicht aanwezig te zijn op de veiligheidsbriefing gegeven door de organisatie voor de aanvang van de wedstrijd.

2.3. De wedstrijdverantwoordelijke en alle signaalgevers zijn bereikbaar via gsm. Deze lijst is ter beschikking van de hulpdiensten.

2.4. Tijdens de wedstrijd is alle verkeer verboden op de omloop, met uitzondering van de hulpdiensten en de volgwagens/motoren die voorzien zijn van de juiste accreditatie.

2.5. Alle verkeersmaatregelen dienen gecommuniceerd te worden naar de plaatselijke bevolking binnen de site en in de onmiddellijke omgeving van de site.

2.6. Gezien de omloop zowel over het grondgebied van Eeklo als Kaprijke loopt dient de organisator concrete afspraken te maken met de technische dienst van Eeklo en Kaprijke voor het plaatsen van de signalisatie. Een kopie van dit advies werd overgemaakt aan de burgemeester van Kaprijke.

2.7. Het gedeelte Bus tussen de Huysmanhoeve en de Noordbusakker wordt enkel gebruikt tijdens de start en bij de aankomst van de wedstrijd.

2.8. Voor de verplaatsing in groep door het centrum dienen de deelnemers zich te houden aan het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (B.S. 09.12.1975, Titel II, Artikel 43bis).

2.9. Richtlijnen voor de signaalgevers zijn terug te vinden op de vernieuwde website van de Lokale Politie Meetjesland Centrum onder de rubriek Vragen/Verkeer: Info & wetgeving/signaalgever bij een wielerwedstrijd.

 

Artikel 3

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,

 

De stadssecretaris, Schepen-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Freddy DEPUYDT

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de voorzitter,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 


Zoeken