Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2015 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de motorrit van de Kabêterkes op zondag 24 mei 2015

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de motorrit van de Kabêterkes op zondag 24 mei 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 13 januari 2015

 

AANWEZIG :

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D'HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de motorrit van de Kabêterkes op zondag 24 mei 2015.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat de motorrit van de Kabêterkes in Eeklo doorgaat op zondag 24 mei 2015;

Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

 

Gelet op het aangepast advies van de politie dd. 4 december 2014;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de motorrit van de Kabêterkes op zondag 24 mei 2015:

 

Artikel 1 – Parkeerverbod

1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan op het marktplein ‘uitgezonderd motorfietsen’.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3. Deze maatregel is van toepassing van zaterdag 23 mei 2015 van 00.00 uur tot maandag 25 mei 2015 tot 00.00 uur.

 

Artikel 2 – Omleiding

2.1. De toegang tot het marktplein is verboden voor alle voertuigen ‘uitgezonderd motorfietsen’.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadar en verkeersborden van het type C3.

2.3. Deze maatregel is van toepassing van zaterdag 23 mei 2015 van 00.00 uur tot maandag 25 mei 2015 tot 00.00 uur.

 

Artikel 3 – Openbare orde

De opstelling van de verschillende standen en tenten moet nauwlettend worden opgevolgd door de verantwoordelijke organisatie tijdens de volledige duur van het evenement om steeds een vrije doorgang van minstens vier meter te vrijwaren voor de hulpdiensten.

 

Artikel 4

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

 

De stadssecretaris, De burgemeester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Koen LOETE

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de burgemeester,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken