Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2015 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de plechtigheid op de stedelijke begraafplaats in de Brugsesteenweg op zondag 12 juli 2015

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de plechtigheid op de stedelijke begraafplaats in de Brugsesteenweg op zondag 12 juli 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 30 juni 2015

 

AANWEZIG:

Freddy DEPUYDT, schepen-voorzitter;

Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de plechtigheid op de stedelijke begraafplaats in de Brugsesteenweg op zondag 12 juli 2015.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat op zondag 12 juli 2015 de plechtigheid op de stedelijke begraafplaats in de Brugsesteenweg te Eeklo plaatsvindt;

Overwegende dat een aantal parkeerplaatsen ter hoogte van de begraafplaats dienen te worden vrijgehouden; 

 

Gelet op het advies van de politie;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de plechtigheid op de stedelijke begraafplaats in de Brugsesteenweg op zondag 12 juli 2015:

 

Artikel 1 – Parkeerverbod

1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan op de vijf parkeerplaatsen gelegen ter hoogte van de Brugsesteenweg 5.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3. Deze maatregel is van toepassing op zondag 12 juli 2015 van 9.00 uur tot 12.00 uur.

 

Artikel 2 - Openbare Orde

2.1 De voorbehouden zone zal gebruikt worden als VIP-parking voor de Britse ambassadeur en andere hoogwaardigheidsbekleders.

 

Artikel 3

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

 

De stadssecretaris, Schepen-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Freddy DEPUYDT

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de voorzitter,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 


Zoeken