Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2015 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de plechtigheid voor Wapenstilstand op woensdag 11 november 2015

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de plechtigheid voor Wapenstilstand op woensdag 11 november 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 20 oktober 2015

 

AANWEZIG:

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D' HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Monique HAEGEMAN, stadssecretaris wd.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de plechtigheid voor Wapenstilstand op woensdag 11 november 2015.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat de plechtigheid voor Wapenstilstand plaatsvind te Eeklo op woensdag 11 november 2015;

Overwegende dat, voor de veiligheid van de deelnemers en voor de verkeersveiligheid in het algemeen, parkeer- en verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 14 oktober 2015;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de plechtigheid voor Wapenstilstand op woensdag 11 november 2015:

 

Artikel 1 - Parkeerverbod

1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan op de parkeerplaatsen ter hoogte van het Canadaplein.

1.2. Deze maatregel is van toepassing op woensdag 11 november 2015 van 10.30 uur tot 12.00 uur.

1.3. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

 

Artikel 2 - Omleiding

2.1. De toegang tot de Prinsenhofstraat is verboden voor alle motorvoertuigen.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3.

2.3. Deze maatregel is van toepassing op woensdag 11 november 2015 van 11.15 uur tot 12.00 uur.

 

Artikel 3 - Openbare orde

3.1. Er wordt een tijdelijke parking ingericht voor houders van een gemeentelijke parkeerkaart op de parking stedelijke begraafplaats Brugsesteenweg.

3.2. Deze maatregel is van toepassing op woensdag 11 november 2015 van 09.00 uur tot 11.00 uur.

3.3. Er wordt een tijdelijke parking ingericht voor houders van een gemeentelijke parkeerkaart op het marktplein.

3.4. Deze maatregel is van toepassing op woensdag 11 november 2015 van 10.00 uur tot 11.30 uur.

3.5. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type E9A voorzien van een blauw onderbord ‘kaarthouders’ en voorzien van een blauw onderbord waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

 

Artikel 4

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

 

De stadssecretaris wd., De burgemeester-voorzitter,

get. Monique Haegeman get. Koen LOETE

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de burgemeester,

De stadssecretaris wd.,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 


Zoeken