Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2015 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de souperavond van spaarkas café Gambrinus op zaterdag 12 december 2015

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de souperavond van spaarkas café Gambrinus op zaterdag 12 december 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 17 november 2015

 

AANWEZIG:

Freddy DEPUYDT eerste schepen-voorzitter;

Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de souperavond van spaarkas café Gambrinus op zaterdag 12 december 2015.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministeriee besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat op zaterdag 12 december 2015 de souperavond van spaarkas café Gambrinus plaatsvindt te Eeklo;

Overwegende dat hiervoor de nodige parkeermaatregelen dienen te worden getroffen;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 4 november 2015;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de souperavond van spaarkas café Gambrinus op zaterdag 12 december 2015:

 

Artikel 1 – Parkeerverbod

1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan: 

  • Markt 4, de DRIE parkeerplaatsen gelegen voor café Gambrinus;
  • Markt 2, EEN parkeerplaats gelegen voor café Leffe.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3. Deze maatregel is van toepassing op zaterdag 12 december 2015 van 18.00 uur tot 23.30 uur.

 

Artikel 2 – Openbare orde

3.1. Er dient een vrije ruimte te blijven van 1,5 meter voor de voetgangers tussen de vaste installatie (overdekt terras) van café Gambrinus en Leffe en de parkeerplaatsen waarop de tijdelijke installaties komen. 

 

Artikel 3

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

 

Namens het college,

De stadssecretaris, De eerste schepen-voorzitter,

Meike VAN GREMBERGEN get. Freddy DEPUYDT

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de voorzitter,

De stadssecretaris 

 

 


Zoeken