Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2015 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de zomerkermis van woensdag 3 juni 2015 tot en met maandag 8 juni 2015

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de zomerkermis van woensdag 3 juni 2015 tot en met maandag 8 juni 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 21 april 2015

 

AANWEZIG:

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de zomerkermis van woensdag 3 juni 2015 tot en met maandag 8 juni 2015.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat van woensdag 3 juni 2015 tot en met maandag 8 juni 2015 de zomerkermis te Eeklo plaatsvindt;

Overwegende dat, voor de veiligheid van de deelnemers en voor de verkeersveiligheid in het algemeen, parkeer- en verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;

 

Gelet op het nieuwe advies van de politie dd. 13 april 2015;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen worden genomen naar aanleiding van de zomerkermis, die doorgaat op de Markt van woensdag 3 juni 2015 tot en met maandag 8 juni 2015:

 

Artikel 1 – Parkeerverbod

1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

  • marktplein
  • Markt, tussen huisnummer 2 en huisnummer 16.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3. Deze maatregel is van toepassing van dinsdag 2 juni 2015 om 13.00 uur tot dinsdag 9 juni 2015 om 9.30 uur.

 

Artikel 2 – Omleiding

2.1. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle verkeer:

  • marktplein
  • Markt, tussen huisnummer 2 en huisnummer 16.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3, C31 en D1.

2.3. Er wordt een omleiding georganiseerd voor het doorgaand verkeer richting Kerkstraat vanaf het kruispunt Stationsstraat/Raamstraat – Lijnendraaierstraat – Kerkstraat.

2.4. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F41.

2.5. Deze maatregelen zijn van toepassing vanaf dinsdag 2 juni 2015 om 13.00 uur tot dinsdag 9 juni 2015 om 9.30 uur.

 

Artikel 3 – Openbare Orde

3.1. De technische dienst zal instaan voor de opnet van het marktplein op dinsdag 9 juni 2015 van 8.00 uur tot 9.30 uur.

3.2. De bewoners van Kerstraat, Kerkplein, Prinsenhofstraat, Zilverstraat en Teirlinckstraat dienen op de hoogte gebracht te worden van de gewijzigde verkeerssituatie.

 

Artikel 4

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

De stadssecretaris, De burgemeester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Koen LOETE

 

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de voorzitter,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken