Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2015 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het “Dzju Toch Fest” op zaterdag 29 augustus 2015

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het “Dzju Toch Fest” op zaterdag 29 augustus 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 28 juli 2015

 

AANWEZIG:

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Christophe VAN GOEY, stadssecretaris wd.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het “Dzju Toch Fest” op zaterdag 29 augustus 2015.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat op zaterdag 29 augustus 2015 in Eeklo het evenement “Dzju Toch Fest” wordt georganiseerd;

Overwegende dat, voor de veiligheid van de deelnemers en voor de verkeersveiligheid in het algemeen, parkeer- en verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 16 juli 2015;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van het Dzju Toch Fest op zaterdag 29 augustus 2015:

 

Artikel 1 – Parkeerverbod

1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan op het marktplein:

  • de zeven noordelijke parkeerplaatsen gelegen vóór Markt 18 t.e.m. Markt 24
  • de negen zuidelijk gelegen parkeerplaatsen langs de zijde van de Markt.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3. Deze maatregel is van toepassing op zaterdag 29 augustus 2015 van 8.00 uur tot zondag 30 augustus 2015 tot 00.00 uur.

 

Artikel 2 – Omleiding

2.1. De toegang tot het marktplein is verboden voor alle voertuigen, uitgezonderd “kaarthouders marktplein”.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 voorzien van een onderbord “uitgezonderd kaarthouders”.

2.3. Het parkeren op het marktplein, westelijk gedeelte, is voorbehouden voor voertuigen waarop op de binnenkant van de voorruit de gemeentelijke parkeerkaart is aangebracht.

2.4.  Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type E9a met onderbord “PARKEERKAART”.

2.5. Deze maatregelen zijn van toepassing op zaterdag 29 augustus 2015 van 8.00 uur tot zondag 30 augustus 2015 tot 00.00 uur.

 

Artikel 3 - Openbare orde

3.1. De organisator voorziet voldoende stewards om het parkeren in goede banen te leiden.

 

Artikel 4

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

De stadssecretaris wd, De burgemeester-voorzitter,

get. Christophe VAN GOEY get. Koen LOETE

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de voorzitter,

De stadssecretaris wd,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken