Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2015 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het Circus Pepino van donderdag 29 oktober 2015 tot en met maandag 9 november 2015

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het Circus Pepino van donderdag 29 oktober 2015 tot en met maandag 9 november 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 6 oktober 2015

 

AANWEZIG:

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D' HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Monique HAEGEMAN, stadssecretaris wd.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het Circus Pepino van donderdag 29 oktober 2015 tot en met maandag 9 november 2015.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat het Circus Pepino van donderdag 29 oktober 2015 tot en met maandag 9 november 2015 aan sporthal van Eeklo optreedt;

Overwegende dat, voor de veiligheid van de deelnemers en voor de verkeersveiligheid in het algemeen, parkeermaatregelen dienen getroffen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 25 september 2015;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van het optreden van Circus Pepino van donderdag 29 oktober 2015 tot en met maandag 9 november 2015:

 

Artikel 1 - Parkeerverbod

1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan op de parking sporthal, Burgemeester Lionel Pussemierstraat 157 te Eeklo.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X), van blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3. Deze maatregel is van toepassing van donderdag 29 oktober 2015 van 7.00 uur tot en met maandag 9 november 2015 tot 23.00 uur.

 

Artikel 2 - Openbare orde

2.1. Na de opbouw van de installaties op donderdag 29 oktober 2015 zal de organisator het resterende deel van de parking ter beschikking stellen.

2.2. Het parkeerverbod mag ook met borden met zonale geldigheid (type ZE1) aangekondigd worden.

 

Artikel 3

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

 

De stadssecretaris wd., De burgemeester-voorzitter,

get. Monique Haegeman get. Koen LOETE

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de burgemeester,

De stadssecretaris wd.,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 


Zoeken