Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2015 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het Herbakkersfestival van vrijdag 14 augustus 2015 tot en met zondag 16 augustus 2015

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het Herbakkersfestival van vrijdag 14 augustus 2015 tot en met zondag 16 augustus 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 30 juni 2015

 

AANWEZIG:

Freddy DEPUYDT, eerste schepen-voorzitter;

Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het Herbakkersfestival van vrijdag 14 augustus 2015 tot en met zondag 16 augustus 2015.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat van vrijdag 14 augustus 2015 tot en met zondag 16 augustus 2015 het Herbakkersfestival te Eeklo plaatsvindt;

Overwegende dat, voor de veiligheid van de deelnemers en voor de verkeersveiligheid in het algemeen, parkeerbeperkende- en verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 16 juni 2015;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van het Herbakkersfestival van vrijdag 14 augustus 2015 tot en met zondag 16 augustus 2015:

 

Artikel 1 - Parkeerverbod

1.1. Het verboden te parkeren en stil te staan op het Canadaplein (inclusief parkeerplaatsen).

1.2. Deze maatregel is van toepassing op:

 • vrijdag 14 augustus 2015 van 8.00 uur tot 17.00 uur
 • zaterdag 15 augustus 2015 van 20.00 uur tot 24.00 uur
 • zondag 16 augustus 2015 van 9.00 uur tot 24.00 uur.

1.3. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Pastoor De Nevestraat
 • Herbakkersplein.

1.4. Deze maatregel is van toepassing op:

 • vrijdag 14 augustus 2015 van 16.00 uur tot zaterdag 15 augustus 2015 tot 01.00 uur
 • zaterdag 15 augustus 2015 van 16.00 uur tot zondag 16 augustus 2015 tot 03.00 uur
 • zondag 16 augustus 2015 van 9.00 uur tot maandag 17 augustus 2015 tot 01.00 uur.

1.5. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Zandvleuge
 • Boelare, tussen de Molenstraat en de August Van Ackerstraat.

1.6. Deze maatregel is van toepassing op zondag 16 augustus 2015 van 9.00 uur tot 21.00 uur.

1.7. Het is verboden te parkeren en stil te staan op het Kerkplein.

1.8. Deze maatregel is van toepassing op

 • zaterdag 15 augustus 2015 van 17.00 uur tot 24.00 uur
 • zondag 16 augustus 2015 van 9.00 uur tot 21.30 uur.

1.9. Deze maatregelen worden kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 en voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

 

Artikel 2 – Omleiding

2.1. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle voertuigen:

 • Boelare, tussen Markt en de August Van Ackerstraat
 • Zilverstraat.

2.2. Deze maatregel is van toepassing op zondag 16 augustus 2015 van 9.00 uur tot 21.30 uur.

2.3. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen:

 • Canadaplein
 • Prinsenhofstraat, tussen huisnummer 1 en huisnummer 7.

2.4. Deze maatregel is van toepassing op:

 • zaterdag 15 augustus 2015 van 20.00 uur tot 24.00 uur
 • zondag 16 augustus 2015 van 9.00 uur tot 23.30 uur
 • maandag 17 augustus 2015 van 8.00 uur tot 20.00 uur.

2.5. De toegang tot het Kerkplein is verboden voor alle motorvoertuigen.

2.6. Deze maatregel is van toepassing op:

 • zaterdag 15 augustus 2015 van 17.00 uur tot 24.00 uur
 • zondag 16 augustus 2015 van 12.00 uur tot 20.00 uur.

2.7. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’:

 • Pastoor de Nevestraat
 • Herbakkersplein.

2.8. Deze maatregel is van toepassing op:

 • vrijdag 14 augustus 2015 van 16.00 uur tot zaterdag 15 augustus 2015 tot 01.30 uur
 • zaterdag 15 augustus 2015 van 16.00 uur tot zondag 16 augustus 2015 tot 03.00 uur
 • zondag 16 augustus 2015 van 9.00 uur tot maandag 17 augustus 2015 tot 20.00 uur.

2.9. Deze maatregelen worden kenbaar gemaakt door de tegenstijdige signalisatie af te plakken en gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 + M2, C3 met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’, C31 en F45.

2.10.Er wordt een omleiding georganiseerd voor het doorgaand verkeer op de N9 voor het verkeer komende van Eeklo met bestemming Watervliet en omgekeerd vanaf het kruispunt Boelare/Molenstraat - Molenstraat - ovonde - Heilig Grafstraat - Zandvleuge - kruispunt Zandvleuge/Blommekens.

2.11.Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F39 en F41 ter hoogte van de kruispunten op de omleidingsweg en met een voorsignalisatie ter hoogte van de ovonde.

2.12.Deze maatregel is van toepassing op zondag 16 augustus 2015 van 9.00 uur tot 21.00 uur.

2.13.Verandering van rijrichting:

2.13.1.Er wordt een tijdelijk tweerichtingsverkeer ingevoerd in de Prinsenhofstraat, vanaf huisnummer 7 tot en met huisnummer 33.

2.13.2.Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door de tegenstrijdige signalisatie af te plakken en gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 + M2 met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ en F45.

2.13.3.Deze maatregel is van toepassing op:

 • zaterdag 15 augustus 2015 van 20.00 uur tot 24.00 uur
 • zondag 16 augustus 2015 van 9.00 uur tot 24.00 uur
 • maandag 17 augustus 2015 van 8.00 uur tot 20.00 uur.

Artikel 3 – Openbare Orde

3.1. De organisator zal zelf instaan om geldige toegangskaarten te voorzien voor de artiesten en medewerkers die met hun voertuig de site dienen binnen te komen. Een voorbeeld hiervan dient aanwezig te zijn op het commissariaat vóór de aanvang van het evenement.

3.2. De marktkramers dienen hun voertuig buiten de marktzone te parkeren op de voor hun voorbehouden privéparking.

3.3. De opstelling van de kramen en podia zal op zodanige wijze gebeuren dat er altijd een vrije doorgang van vier meter voorzien is voor de hulpdiensten in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Boelare, tussen Markt en de August Van Ackerstraat
 • Herbakkersplein
 • Pastoor De Nevestraat.

3.4. Er worden geen verplaatsingen van voertuigen toegestaan in de marktzone op zondag 16 augustus 2015 tussen 13.00 uur en 20.00 uur. Bij extreme weersomstandigheden kan van deze tijdsvork afgeweken worden na overleg met de organisator en de lokale politie.

3.5. De parkeerplaatsen voor personen met een handicap gelegen in de Pastoor De Nevestraat blijven behouden tijdens de volledige duur van het Herbakkersfestival. De stewards die toezicht uitoefenen in de Pastoor De Nevestraat dienen hiervan op de hoogte te zijn.

 

Artikel 4

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

De stadssecretaris, De eerste schepen-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Freddy DEPUYDT

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de voorzitter,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 


Zoeken