Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2015 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het Sinterklaasfeest op zaterdag 21 november 2015

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het Sinterklaasfeest op zaterdag 21 november 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 13 oktober 2015

 

AANWEZIG:

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Monique HAEGEMAN, stadssecretaris wd.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het Sinterklaasfeest op zaterdag 21 november 2015.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat op zaterdag 21 november 2015 het Sinterklaasfeest plaatsvindt te Eeklo;

Overwegende dat, voor de veiligheid van de deelnemers en voor de verkeersveiligheid in het algemeen, parkeer- en verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 7 oktober 2015;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van het Sinterklaasfeest op zaterdag 21 november 2015.

 

Artikel 1 – Parkeerverbod

1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan: 

  • Burgemeester Lionel Pussemierstraat, tussen de twee opritten aan de oostzijde.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3. Deze maatregel is van toepassing op zaterdag 21 november 2015 van 13.00 uur tot 19.00 uur.

 

Artikel 2 – Omleiding

2.1. De opritten aan de parking sporthal blijven gevrijwaard waardoor plaatselijk verkeer kan omrijden via de parking.

 

Artikel 3 – Openbare orde

3.1. De organisator zal instaan voor het in front plaatsen bij het begin van het evenement en het uit front plaatsen bij het einde van het evenement van de nodige nadars die voorzien zullen zijn van de nodige signalisatie.

 

Artikel 4

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

 

Namens het college,

De stadssecretaris wd., De burgemeester-voorzitter,

get. Monique HAEGEMAN get. Koen LOETE

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de voorzitter,

De stadssecretaris wd.,

 

 

 


Zoeken