Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2015 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het buurtfeest in de Deurwaarderhoek op zaterdag 11 juli en zondag 12 juli 2015

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het buurtfeest in de Deurwaarderhoek op zaterdag 11 juli en zondag 12 juli 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 23 juni 2015

 

AANWEZIG:

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het buurtfeest in de Deurwaarderhoek op zaterdag 11 juli en zondag 12 juli 2015.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat op zaterdag 11 juli en zondag 12 juli 2015 het buurtfeest in de Deurwaarderhoek te Eeklo plaatsvindt;

Overwegende dat, voor de veiligheid van de deelnemers en voor de verkeersveiligheid in het algemeen, verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 12 juni 2015;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van het buurtfeest in de Deurwaarderhoek op zaterdag 11 juli en zondag 12 juli 2015:

 

Artikel 1 – Omleiding

1.1. De toegang tot de Deurwaarderhoek is verboden voor alle motorvoertuigen.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 + M2.

1.3. Deze maatregel is van toepassing van zaterdag 11 juli 2015 van 17.00 uur tot zondag 12 juli 2015 tot 13.00 uur.

 

Artikel 2 – Openbare Orde

2.1. De organisatoren staan in voor het in front plaatsen van de signalisatie bij het begin van het evenement en het uit front plaatsen van de signalisatie bij het einde van het evenement, wanneer de rijweg terug volledig vrij is.

 

Artikel 3

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

De stadssecretaris, De burgemeester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGENget. Koen LOETE

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de voorzitter,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 


Zoeken