Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2015 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het evenement ‘Rail-road to Victory’ van vrijdag 1 mei 2015 tot zondag 3 mei 2015

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het evenement ‘Rail-road to Victory’ van vrijdag 1 mei 2015 tot zondag 3 mei 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 28 april 2015

 

AANWEZIG:

Freddy DEPUYDT, eerste schepen-voorzitter;

Christophe DE WAELE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK en Bob D’HAESELEER, schepenen;

Monique HAEGEMAN, stadssecretaris wd.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het evenement ‘Rail-road to Victory’ van vrijdag 1 mei 2015 tot zondag 3 mei 2015.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat van vrijdag 1 mei 2015 tot zondag 3 mei 2015 het evenement ‘Rail-road to Victory’ te Eeklo plaatsvindt;

Overwegende dat, voor de veiligheid van de deelnemers en voor de verkeersveiligheid in het algemeen, parkeerbeperkende- en verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 23 april 2015;

 

BESLUIT:

 

Artikel 1 - Parkeerverbod

1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in Balgerhoeke, vanaf huisnummer 164 tot en met huisnummer 166.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3. Deze maatregel is van toepassing van donderdag 30 april 2015 van 18.00 uur tot zondag 3 mei 2015 tot 20.00 uur.

 

Artikel 2 - Omleiding

2.1. De toegang tot Balgerhoeke, vanaf huisnummer 164 tot en met huisnummer 166, is verboden voor alle voertuigen.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3.

2.3. Deze maatregel is van toepassing van donderdag 30 april 2015 van 18.00 uur tot zondag 3 mei 2015 tot 20.00 uur.

 

Artikel 3 - Openbare orde

3.1 De laadpalen voor elektrische fietsen ter hoogte van het kerkplein blijven bereikbaar.

3.2 De opstelling van voertuigen en andere installaties dient op een zodanige manier te gebeuren dat er steeds een vrije doorgang van minstens vier meter is voor de hulpdiensten.

 

Artikel 4

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

De stadssecretaris wd., De eerste schepen-voorzitter,

get. Monique HAEGEMAN get. Freddy DEPUYDT

 

Voor eensluidend uittreksel :

Voor de voorzitter,

De stadssecretaris wd.,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken