Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2015 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het evenement “Railway tot Liberty” van vrijdag 22 mei 2015 tot zondag 24 mei 2015

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het evenement “Railway tot Liberty” van vrijdag 22 mei 2015 tot zondag 24 mei 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 14 april 2015

 

AANWEZIG:

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het evenement “Railway tot Liberty” van vrijdag 22 mei 2015 tot zondag 24 mei 2015.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat van vrijdag 22 mei 2015 tot zondag 24 mei 2015 het evenement “Railway tot Liberty” te Eeklo plaatsvindt;

Overwegende dat, voor de veiligheid van de deelnemers en voor de verkeersveiligheid in het algemeen, parkeer- en verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 12 maart 2015;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van het evenement “Railway tot Liberty” van vrijdag 22 mei 2015 tot zondag 24 mei 2015 volgens voorgesteld parcours:

 

 • op zaterdag 23 mei 2015:

Leopoldlaan 60 - Vrouwestraat - Maroyendam - Grote Boterhoek - Kochuytstraat - Celiekerkweg - Celieplas - Broekelken - Steentjesstraat - Kleine Moerwege - Pastoor Bontestraat - Krekelmuit - Leopoldlaan - Ringlaan - Nieuwendorpe - Nijverheidskaai - Tieltsesteenweg - Koning Albertstraat - Markt - Stationsstraat - Gentsesteenweg - Dam - Koudekeuken - Hoge Bosstraat - Schaapsdreef - Lekestraat - Oostveldstraat - Kriekmoerstraat - Kruiskenstraat - Bus - Halte: Huysmanhoeve - Bus - Peperstraat - Vrombautstraat - Kriekmoerstraat - Oostveldstraat - Stationsstraat - Markt - Molenstraat - Leopoldlaan - Leopoldlaan 60.

Aanvang om 9.30 uur.

 

 • op zondag 24 mei 2015:

Leopoldlaan 60 - Leopoldlaan - Heilig Grafstraat - Zandvleuge - Vrombautstraat - Kriekmoerstraat - Oostveldstraat - Stationsstraat - Halte: marktplein - ceremonieplein - Koning Albertstraat - Koning Albertstraat - Raverschootstraat - Ringlaan - Leopoldlaan - Leopoldlaan 60.

Aanvang om 10.30 uur.

 

Artikel 1 – Parkeerverbod

1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • Oostveldstraat, vanaf huisnummer 9 tot en met huisnummer 13
 • Oostveldstraat, vanaf huisnummer 82 tot en met huisnummer 122
 • Oostveldstraat, vanaf huisnummer 45 tot en met huisnummer 85.

1.2. Deze maatregel is van toepassing op:

 • zaterdag 23 mei 2015 van 10.00 uur tot 13.00 uur
 • zondag 24 mei 2015 van 10.00 uur tot 12.00 uur.

1.3. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

 • marktplein
 • Koning Albertstraat, tussen de Molenstraat en de Rene Vermaststraat
 • Raverschootstraat, tussen de Tieltsesteenweg en de Desiré Goethalsstraat.

1.4. Deze maatregel is van toepassing van zondag 24 mei 2015 van 11.00 uur tot 12.30 uur.

1.5. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

 

Artikel 2 – Omleiding

2.1. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle voertuigen:

 • marktplein
 • Koning Albertstraat, tussen de Molenstraat en de Rene Vermaststraat.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3.

2.3. De toegang tot de Koning Albertstraat, tussen de Tieltsesteenweg en de Rene Vermaststraat, is verboden voor alle voertuigen, ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’.

2.4. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer” en F45.

2.5. Er wordt een omleiding georganiseerd vanaf het kruispunt Molenstraat/Koning Albertstraat - Molenstraat - Desiré Goethalsstraat - Raverschootstraat - kruispunt Raverschootstraat/Tieltsesteenweg.

2.6. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type F41.

2.7. Bovenstaande maatregelen zijn van toepassing op zondag 24 mei 2015 van 11.00 uur tot 12.30 uur.

 

Artikel 3 – Openbare Orde

3.1. De opstelling van de voertuigen op zondag 24 mei 2015 in de Koning Albertstraat, op het ceremonieplein en op het marktplein gebeurt op zodanige wijze dat er steeds een vrije doorgang van vier meter voorzien is voor de hulpdiensten.

3.2. Het is de weggebruikers verboden te breken door een afdeling van een militaire kolonne bestaande uit een op mars zijnd voertuigenkonvooi waarvan de gang geregeld wordt door bevoegde personen.

3.3. De lokale politie voorziet het nodige personeel dat zal instaan voor de begeleiding van de rondritten.

 

Artikel 4

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,

 

De stadssecretaris, De burgemeester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Koen LOETE

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de voorzitter,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 


Zoeken