Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2015 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het evenement “Thomas de Stoomlocomotief” op zaterdag 5 september 2015 en op zondag 6 september 2015

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het evenement “Thomas de Stoomlocomotief” op zaterdag 5 september 2015 en op zondag 6 september 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 27 augustus 2015

 

AANWEZIG:

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het evenement “Thomas de Stoomlocomotief” op zaterdag 5 september 2015 en op zondag 6 september 2015.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat op zaterdag 5 en zondag 6 september 2015 in Eeklo het evenement “Thomas de Stoomlocomotief” wordt georganiseerd;

Overwegende dat, voor de veiligheid van de deelnemers en voor de verkeersveiligheid in het algemeen, parkeer- en verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 30 juli 2015;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van het evenement “Thomas de Stoomlocomotief” op zaterdag 5 en zondag 6 september 2015:

 

Artikel 1 – Parkeerverbod

1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan  in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

  • Balgerhoeke, vanaf huisnummer 164 tot en met huisnummer 168
  • plein Balgerhoeke.

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3. Deze maatregel is van toepassing vanaf donderdag 3 september 2015 van 8.00 uur tot zondag 6 september 2015 tot 21.00 uur.

 

Artikel 2 – Omleiding

2.1. De toegang tot Balgerhoeke, vanaf huisnummer 164 tot en met huisnummer 168 is verboden voor alle voertuigen.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 en C31.

2.3. Deze maatregel is van toepassing van donderdag 3 september 2015 van 18.00 uur tot zondag 6 september 2015 tot 21.00 uur.

 

Artikel 3 - Openbare orde

3.1. De laadpalen voor elektrische fietsen ter hoogte van het kerkplein zullen bereikbaar zijn na contactname met de stewards ter plaatse.

3.2. De organisator staat in voor stewards en veiligheidspersoneel ter ondersteuning van de bestaande signalisatie (rode lichten en belsignaal).

3.3. Er wordt een snelheidsbeperking ingevoerd van 30 km/uur ter hoogte van het evenement. Tevens zal de verkeerssituatie nogmaals aangekondigd worden met een bord A43.

 

Artikel 4

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Namens het college,

 

De stadssecretaris, De burgemeester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Koen LOETE

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de voorzitter,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken