Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2015 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het evenement “Vive La Route” van vrijdag 25 september 2015 tot zondag 27 september 2015

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het evenement “Vive La Route” van vrijdag 25 september 2015 tot zondag 27 september 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 18 augustus 2015

 

AANWEZIG:

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het evenement “Vive La Route” van vrijdag 25 september 2015 tot zondag 27 september 2015.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat van vrijdag 25 september tot zondag 27 september 2015 in Eeklo het evenement “Vive La Route” wordt georganiseerd;

Overwegende dat, voor de veiligheid van de deelnemers en voor de verkeersveiligheid in het algemeen, parkeer- en verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 30 juli 2015;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van het evenement “Vive La Route” van vrijdag 25 september tot zondag 27 september 2015:

 

Artikel 1 – Parkeerverbod

1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan  in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

  • Kerkstraat, tussen de Melkerij en de Roze
  • Roze, tussen de Kerkstraat en de Zakmeerstraat.

1.2. Deze maatregel is van toepassing op zondag 27 september 2015 van 11.00 uur tot 17.00 uur.

1.3. Het is verboden te parkeren en stil te staan in de Melkerij, 16 parkeerplaatsen.

1.4. Deze maatregel is van toepassing van vrijdag 25 september 2015 van 17.00 uur tot zondag 27 september 2015 tot 9.00 uur.

1.5. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

 

Artikel 2 – Omleiding

2.1. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle voertuigen:

  • Kerkstraat, tussen de Melkerij en de Zakmeerstraat
  • Roze, tussen de Kerkstraat en de Zakmeerstraat.

2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3.

2.3. Deze maatregel is van toepassing op zondag 27 september 2015 van 11.00 uur tot 17.00 uur.

 

Artikel 3 - Openbare orde

3.1. De organisator staat in voor het in front plaatsen van de nodige signalisatie bij aanvang van het evenement en het uit front draaien van de signalisatie bij afloop van het evenement.

 

Artikel 4

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

 

Namens het college,

De stadssecretaris, De burgemeester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Koen LOETE

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de voorzitter,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 


Zoeken