Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2015 / tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het feest van de Koperen Leeuw op vrijdag 19 juni 2015

tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het feest van de Koperen Leeuw op vrijdag 19 juni 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 18 juni 2015

 

AANWEZIG:

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

-----

 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het feest van de Koperen Leeuw op vrijdag 19 juni 2015.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer;

 

Overwegende dat op vrijdag 19 juni 2015 een feest van de Koperen Leeuw doorgaat in de Boelare;

Overwegende dat, voor de veiligheid van de deelnemers en voor de verkeersveiligheid in het algemeen, verkeersmaatregelen dienen getroffen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 17 juni 2015;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van het feest van De Koperen Leeuw op vrijdag 19 2015:

 

Artikel 1 – Parkeerverbod

1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in de Boelare ter hoogte van de huisnummers 72-74-76..

1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3. Deze maatregel is van toepassing op vrijdag 19 juni 2015 van 17 tot 24 uur.

 

Artikel 2 – Openbare Orde

2.1. De opstelling van de tent zal op zodanige wijze gebeuren dat er een vrije doorgang van minimum ANDERHALVE meter blijft voor de voetgangers op het voetpad en er geen uitsteeksels van de tent op het fietspad komen.

 

Artikel 3

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

 

Namens het college,

De stadssecretaris, De burgemeester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Koen LOETE

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de voorzitter,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 

 


Zoeken