Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2016 / 20160826 verkeersactie “actie GORDEL”

20160826 verkeersactie “actie GORDEL”

 De burgemeester

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief MOB/2009/01 dd. 3 april 2009;

 

Overwegende dat de verkeersactie “actie GORDEL” georganiseerd wordt op vrijdag 26 augustus 2016;

Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 19 augustus 2016;

 

Overwegende dat de eerstvolgende zitting van het college van burgemeester en schepen pas doorgaat op 30 augustus 2016;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de verkeersactie “actie GORDEL” op vrijdag 26 augustus 2016:

 

Artikel 1 - Parkeerverbod

1.1 Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

  • Marktplein, ACHT parkeerplaatsen gelegen t.h.v. de bushalte.

1.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3, voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3 Deze maatregel is van toepassing op vrijdag 26 augustus 2016 van 08.00 uur tot 17.00 uur.

 

Artikel 2

Dit besluit wordt, ter bekrachtiging, voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen op 30 augustus 2016.

 

Eeklo, 22 augustus 2016

 

Koen Loete, burgemeester

Monique Haegeman, voor de stadssecretaris wd.


Zoeken