Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2016 / 20160827 Dzjuu Fest

20160827 Dzjuu Fest

De burgemeester

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief MOB/2009/01 dd. 3 april 2009;

 

Overwegende dat Dzjuu Fest georganiseerd wordt op zaterdag 27 augustus 2016;

Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 19 augustus 2016;

 

Overwegende dat de eerstvolgende zitting van het college van burgemeester en schepen pas doorgaat op 30 augustus 2016;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van Dzjuu Fest op zaterdag 27 augustus 2016:

 

Artikel 1 - Parkeerverbod

1.1 Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

  • Marktplein, de ZEVEN noordelijke parkeerplaatsen gelegen voor Markt 18 t.e.m. Markt 24,
  • Marktplein, de NEGEN zuidelijke gelegen parkeerplaatsen langs de zijde van Markt.

1.2 Deze maatregel is van toepassing op zaterdag 27 augustus 2016 van 07.00 uur tot zondag 28 augustus 2016 tot 00.00 uur.

1.3 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3, voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

 

Artikel 2 – Omleiding

2.1 De toegang tot de volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen, uitgezonderd “kaarthouders”:

  • Marktplein.

2.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 voorzien van een onderbord “uitgezonderd kaarthouders”.

2.3 Het parkeren in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is voorbehouden voor voertuigen waarop op de binnenkant van de voorruit de gemeentelijke parkeerkaart is aangebracht: 

  • Marktplein, westelijk gedeelte.

2.4 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type E9a met onderbord “PARKEERKAART”.

2.3 Deze maatregelen zijn van toepassing op zaterdag 27 augustus 2016 vanaf 07.00 uur tot zondag 28 augustus 2016 tot 00.00 uur.

 

Artikel 3 – Openbare orde

3.1 De organisator voorziet voldoende stewards om het parkeren in goede banen te leiden.

 

Artikel 4

Dit besluit wordt, ter bekrachtiging, voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen op 30 augustus 2016.

 

Eeklo, 22 augustus 2016

 

Koen Loete, burgemeester

Monique Haegeman voor de stadssecretaris wd.


Zoeken