Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2016 / 20160828 rommelmarkt in de Krekelmuit, Pastoor Bontestraat en Maroyendam op zondag 28 augustus 2016, besluit van de burgemeester

20160828 rommelmarkt in de Krekelmuit, Pastoor Bontestraat en Maroyendam op zondag 28 augustus 2016, besluit van de burgemeester

De burgemeester

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief MOB/2009/01 dd. 3 april 2009;

 

Overwegende dat er een rommelmarkt georganiseerd wordt in de Krekelmuit, Pastoor Bontestraat en Maroyendam in Eeklo op zondag 28 augustus 2016;

Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 19 augustus 2016;

 

Overwegende dat de eerstvolgende zitting van het college van burgemeester en schepen pas doorgaat op 30 augustus 2016;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de rommelmarkt in de Krekelmuit, Pastoor Bontestraat en Maroyendam op zondag 28 augustus 2016:

 

Artikel 1 - Parkeerverbod

1.1 Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

  • Krekelmuit,
  • Pastoor Bontestraat,
  • Maroyendam, vanaf huisnummer 2 t.e.m. huisnummer 6.

1.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3, voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3 Deze maatregelen zijn van toepassing op zondag 28 augustus 2016 van 06.00 uur tot 18.00 uur.

 

Artikel 2 – Omleiding

2.1 De toegang tot de volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen:

  • Krekelmuit,
  • Pastoor Bontestraat,
  • Maroyendam, vanaf huisnummer 2 t.e.m. huisnummer 6.

2.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden van het type C3 en F45.

2.3 Er wordt een omleiding georganiseerd voor de bewoners van de Vrouwestraat langsheen de R43.

2.4 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door de bestaande borden D1 ter hoogte van het kruispunt Vrouwestraat/R43 af te plakken.

2.3 Deze maatregel is van toepassing op zondag 28 augustus 2016 van 06.00 uur tot 18.00 uur.

 

Artikel 3

3.1 Standhouders

3.1.1 Standhouders moeten te allen tijde een door de organisatie uitgereikte kaart of toelating kunnen voorleggen om een standplaats te kunnen innemen.

3.1.2 Het nummer van de uitgereikte kaart moet overeenstemmen met het nummer van de standplaats die door de organisatie werd toegewezen.

3.1.3 Het is verboden:

- een standplaats in te nemen in de zone voorzien van de rommelmarkt zonder de schriftelijke toestemming van de organisator,

- een standplaats in te nemen binnen een straal van 1 km rond de zone die voorzien is voor de officiële rommelmarkt.

3.1.4 Overtredingen van de maatregelen in rubriek 3 worden met politiestraffen bestraft.

3.2 De opstelling van de verschillende standen, tenten en marktkraampjes moet nauwlettend worden opgevolgd door de verantwoordelijke organisatie tijdens de volledige duur van het evenement om een vrije doorgang van minstens VIER meter steeds te vrijwaren voor de hulpdiensten.

3.3 De bewoners van volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

- Pastoor Bontestraat,

- Krekelmuit,

- Maroyendam,

- Vrouwestraat,

dienen op de hoogte gebracht te worden van de gewijzigde verkeerssituatie tijdens de duur van de rommelmarkt.

 

Artikel 4

Dit besluit wordt, ter bekrachtiging, voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen op 30 augustus 2016.

 

Eeklo, 22 augustus 2016

 

Koen Loete, burgemeester

Monique Haegeman voor de stadssecretaris wd.


Zoeken