Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2016 / 20160904 Open Landbouwdag

20160904 Open Landbouwdag

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de ‘Open Landbouwdag stad Eeklo’ op zondag 4 september 2016.


De burgemeester

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief MOB/2009/01 dd. 3 april 2009;

 

Overwegende dat ‘Open Landbouwdag stad Eeklo’ in Eeklo wordt georganiseerd op zondag 4 september 2016;

Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 1 september 2016;

 

Overwegende dat de eerstvolgende zitting van het college van burgemeester en schepen pas doorgaat op 6 september 2016;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de ‘Open Landbouwdag stad Eeklo’ op zondag 4 september 2016:

 

Artikel 1 - Openbare Orde

  1. Er wordt een snelheidsbeperking tot maximaal 50 km/u ingevoerd ter hoogte van de COLTD Schoolhoeve, Tieltsesteenweg 114 te 9900 Eeklo.
  2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type C43.
  3. Er wordt een parking georganiseerd op het terrein recht tegenover de Schoolhoeve waarbij de oprit zal liggen ter hoogte van het kruispunt Tieltsesteenweg/Oude Weg en de uitrit voorzien wordt in de Murkelstraat.
  4. Het verkeer dat de parking verlaat, zal dit enkel kunnen doen in de richting van de Tieltsesteenweg.
  5. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type D1.
  6. Deze maatregelen zijn van toepassing op zondag 4 september 2016 van 10.00 uur tot 18.00 uur.

 

Artikel 2

Dit besluit wordt, ter bekrachtiging, voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen op 6 september 2016.

 

Eeklo, 1 september 2016

 

 

 

Meike Van Grembergen           Koen Loete

stadssecretaris                       burgemeester
Zoeken