Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2016 / 20160910 BBQ De Luxor

20160910 BBQ De Luxor

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE

_______________

 

Zitting van 6 september 2016

 

AANWEZIG:

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Rita DE CONINCK en Bob D’HAESELEER, schepenen;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

 

-----

 

Vrije tijd – sport - tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de BBQ De Luxor op zaterdag 10 september 2016.

 

Het college,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 130bis;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief MOB/2009/01 dd. 3 april 2009;

 

Overwegende dat op zaterdag 10 september 2016 een BBQ plaatsvindt op de Markt te Eeklo;

Overwegende dat hiervoor parkeermaatregelen moeten worden genomen;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 26 augustus 2016;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de BBQ De Luxor op zaterdag 10 september 2016:

 

Artikel 1 - Parkeerverbod

1.1 Het is verboden te parkeren en stil te staan op de Markt, op de vijf parkeerplaatsen gelegen tussen huisnummer 6 en huisnummer 8/10.

1.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E3, voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

1.3 Deze maatregel is van toepassing op zaterdag 10 september 2016 van 16.00 uur tot 22.00 uur.

 

Artikel 2 - Openbare orde

2.1. De opstelling van tenten en terrassen dient op een zodanige wijze te gebeuren dat er een vrije doorgang blijft op het voetpad van 1,5 meter.

 

Artikel 3

Dit reglement zal kenbaar gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Namens het college,

 

 

De stadssecretaris De burgemeester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Koen LOETE

 

Voor eensluidend uittreksel:

Voor de burgemeester,

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

 


Zoeken