Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / 2016 / 20160923 Vive La Route

20160923 Vive La Route

Tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de

openbare weg naar aanleiding van het evenement Vive La Route van 23 september 2016 tot 25 september 2016.


De burgemeester

 

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit dd. 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief MOB/2009/01 dd. 3 april 2009;

 

Overwegende dat “Vive La Route” plaatsvindt te Eeklo van vrijdag 23 september 2016 tot zondag 25 september 2016;

Overwegende dat de nodige parkeermaatregelen dienen genomen te worden;

 

Gelet op het advies van de politie dd. 20 september 2016;

 

Overwegende dat de eerstvolgende zitting van het college van burgemeester en schepenen pas doorgaat op 27 september 2016;

 

BESLUIT:

 

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van “Vive La Route” van vrijdag 23 september 2016 tot zondag 25 september 2016:

 

Artikel 1 - Parkeerregeling

1.1 Er wordt een parking ingericht voor houders van een gemeentelijke parkeerkaart in de Melkerij: 8 parkeerplaatsen.

1.2 Deze maatregel is van toepassing van vrijdag 23 september 2016 van 19.00 uur tot zaterdag 24 september 2016 tot 4.00 uur.

1.3 Er wordt een parking ingericht voor houders van een gemeentelijke parkeerkaart in de Melkerij: 16 parkeerplaatsen.

1.4 Deze maatregel is van toepassing van zaterdag 24 september 2016 van 17.00 uur tot zondag 25 september tot 4.00 uur.

1.5 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type E9A voorzien van het onderbord “kaarthouders” en voorzien van de blauwe onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht.

 

Artikel 2 – Openbare orde

2.1. De parking aan de Melkerij heeft een openbaar karakter.

2.2. De verkeersmaatregelen zullen gecommuniceerd worden naar de bewoners van de Melkerij.

 

Artikel 3

Dit besluit wordt, ter bekrachtiging, voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen op 27 september 2016.

 

Eeklo, 21 september 2016

 

 

 

Meike Van Grembergen           Koen Loete

stadssecretaris                       burgemeester
Zoeken